Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 7 uutta bull indeksisertifikaatti-sarjaa 9.3.2010

08.03.10 13:06 | Pörssitiedotteet

 

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 7 uutta bull indeksisertifikaatti-sarjaa 9.3.2010. Bull indeksisertifikaattien kohde-etuutena on Dow Jones STOXX600 Sector Indeksiin, DAX Indeksiin tai OMXH25 Indeksiin sidotut futuurisopimukset. Bull indeksisertifikaatit ovat osto sertifikaatteja. Bull indeksisertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Bull indeksisertifikaattien päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Bull indeksisertifikaatit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2009. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin ja sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta:www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

Sertifikaattien lopulliset ehdot julkaistaan ainoastaan englannin kielellä.

Liikkeeseenlaskija

Nordea Bank AB (publ)

Sijoitusinstrumentti

Bull indeksisertifikaatti (osto)

Sertifikaatin kohde

Dow Jones STOXX600 Sector Indeksiin, DAX Indeksiin, tai OMXH25 Indeksiin sidottu futuurisopimus

Käteissuorituksen määrä

Kumuloitunut arvo eräpäivänä

Lopetushinta

Kumuloitunut arvo eräpäivänä

Lopetushinnan määräytymispäivä

Aikaisempi seuraavista päivistä:

  1. Eräpäivä: Ks. Taulukko 2; tai

  2. Eräpäiväksi määritelty päivä eräpäivän määräytymispäivä – kohdassa (Expiration Date Determination Day)

Markkinapaikka

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Vertailulähde

STOXX600 Sector Indeksit:

EUREX

DAX Indeksi:

Deutche Börse Group

OMXH25 Indeksi:

Nasdaq OMX Helsinki Ltd

Vertailuhinnan määräytyminen

Sertifikaatin ja sertifikaatin kohteen arvostusaika on klo 19.00 (Helsinki).

Toteutustapa

Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen

Valuutta

EUR

Sertifikaattien kokonaismäärä

1 000 000 (ks. taulukko 2 alla)

Kauppakäyntierä

1 sertifikaatti

Markkinatakaaja

Nordea toimii markkinatakaajana.

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan sertifikaatille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

neljä (4) prosenttia tai

EUR 0,10, jos myyntitarjous < 2 EUR

Ostotarjousta ei anneta, mikäli sertifikaatin markkina-arvo on pienempi kuin EUR 0,10. Noteeraukset ovat vähintään 500 sertifikaatille. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota taikatsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot sertifikaatinkohteesta ja kohdeyhtiöstä

Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissahttp://omxgroup.com/nordicexchange,www.nasdaqomx.com,www.stoxx.com ja www.deutsche-boerse.com.

Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään indeksisertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat indeksisertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin kaup
ankäynti-

tunnus

Sertifikaatin ISIN-koodi

Kohde-

etuus

Kohde-

etuuden

ISIN-koodi

Kohde-

etuuden valuutta

Lisätietoja yhtiöstä

BULL OMXH25 NF

FI4000009766

HEX

FI0008900212

EUR

www.nasdaqomx.com

BULL DAX NF

FI4000009709

DAX INDEX

DE0008469008

EUR

www.deutsche-
boerse.com

BULL BANKS NF

FI4000009717

DJ STOXX 600 BANKS

EU0009658806

EUR

www.stoxx.com

BULL BARES NF

FI4000009725

DJ STOXX 600 BASIC RESOURCES

EU0009658624

EUR

www.stoxx.com

BULL OILG NF

FI4000009733

DJ STOXX 600 OIL&GAS

EU0009658780

EUR

www.stoxx.com

BULL TEL NF

FI4000009741

DJ STOXX 600 TELECOM-

UNICATIONS

EU0009658947

EUR

www.stoxx.com

BULL HCAR NF

FI4000009758

DJ STOXX 600 HEATHCARE

EU0009658723

EUR

www.stoxx.com

Taulukko 2

Sertifik-

aatin

kaupan-

käynti-

tunnus

Lunastus-

hinta

Tyyppi

Kerroin

Sertifik-

aattien kokonais-

määrä

Liikkeeseen-

laskupäivä

Erään-

tymis-

päivä

Selvitys-

päivä

BULL OMXH25 NF

25

osto

0,15%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BULL DAX NF

25

osto

0,15%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BULL BANKS NF

25

osto

0,3%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BULL BARES NF

25

osto

0,3%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BULL OILG NF

25

osto

0,3%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BULL TEL NF

25

osto

0,3%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BULL HCAR NF

25

osto

0,3%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

Helsingissä 8.3.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Tommi Saarnio

Lisätietoja: Tommi Saarnio, +358 9 369 49354.