Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 8 uutta bear indeksisertifikaatti-sarjaa 9.3.2010

08.03.10 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 8 uutta bear indeksisertifikaatti-sarjaa 9.3.2010. Bear indeksisertifikaattien kohde-etuutena ovat Dow Jones Euro Stoxx 50 (Price) Indeksiin, Dow Jones STOXX600 Sector Indeksiin, DAX Indeksiin tai OMXH25 Indeksiin sidotut futuurisopimukset. Bear indeksisertifikaatit ovat myynti sertifikaatteja. Bear indeksisertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Bear indeksisertifikaattien päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Bear indeksisertifikaatit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2009. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin ja sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta:www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

Sertifikaattien lopulliset ehdot julkaistaan ainoastaan englannin kielellä.

Liikkeeseenlaskija

Nordea Bank AB (publ)

Sijoitusinstrumentti

Bear indeksisertifikaatti (myynti)

Sertifikaatin kohde

Dow Jones Euro Stoxx 50 (Price) Indeksiin, Dow Jones STOXX600 Sector Indeksiin, DAX Indeksiin tai OMXH25 Indeksiin sidottu futuurisopimus

Käteissuorituksen määrä

Kumuloitunut arvo eräpäivänä

Lopetushinta

Kumuloitunut arvo eräpäivänä

Lopetushinnan määräytymispäivä

Aikaisempi seuraavista päivistä:

  1. Eräpäivä: Ks. Taulukko 2;
  2. Eräpäiväksi määritelty päivä eräpäivän määräytymispäivä – kohdassa (Expiration Date Determination Day); tai
  3. Jos sertifikaatin kohteena olevan futuurisopimuksen arvo nousee 100% tai enemmän yhdessä päivässä, se muodostaa ennenaikaisen erääntymistapahtuman (Early Expiration Event).

Ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.

Markkinapaikka

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Rajataso

200 %:ia sijoituskohteena olevan futuurisopimuksen edellisen kaupankäyntipäivän vertailuhinnasta.

Vertailulähde

Dow Jones Euro Stoxx 50 (Price) Indeksi ja STOXX600 Sector Indeksit:

EUREX

DAX Indeksi:

Deutche Börse Group

OMXH25 Indeksi:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Vertailuhinnan määräytyminen

Sertifikaatin ja sertifikaatin kohteen arvostusaika on klo 19.00 (Helsinki).

Toteutustapa

Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen

Valuutta

EUR

Sertifikaattien kokonaismäärä

1 000 000 (ks. taulukko 2 alla)

Kauppakäyntierä

1 sertifikaatti

Markkinatakaaja

Nordea toimii markkinatakaajana.

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan sertifikaatille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

neljä (4) prosenttia tai

EUR 0,10, jos myyntitarjous < 2 EUR

Ostotarjousta ei anneta, mikäli sertifikaatin markkina-arvo on pienempi kuin EUR 0,10. Noteeraukset ovat vähintään 500 sertifikaatille. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeyhtiöstä

Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissahttp://omxgroup.com/nordicexchange,www.stoxx.com ja www.deutsche-boerse.com.

Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään indeksisertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat indeksisertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin

kaupankäynti-

tunnus

Sertifik-

aatin

ISIN-

koodi

Kohde-

etuus

Kohde-

etuuden

ISIN-koodi

Kohde-

etuuden

valuutta

Lisätietoja

yhtiöstä

BEAR OMXH25 NF

FI4000009675

HEX

FI0008900212

EUR

www.
nasdaqomx.
com

BEAR DAX NF

FI4000009485

DAX INDEX

DE0008469008

EUR

www.
deutsche-
boerse.
com

BEAR ESX50 NF

FI4000009618

DJ EURO STOXX 50 INDEX

EU0009658145

EUR

www.
stoxx.com

BEAR BANKS NF

FI4000009626

DJ STOXX 600 BANKS

EU0009658806

EUR

www.
stoxx.com

BEAR BARES NF

FI4000009634

DJ STOXX 600 BASIC RESOURCES

EU0009658624

EUR

www.
stoxx.com

BEAR OILG NF

FI4000009642

DJ STOXX 600 OIL&GAS

EU0009658780

EUR

www.
stoxx.com

BEAR TEL NF

FI4000009659

DJ STOXX 600 TELECOMUNICATIONS

EU0009658947

EUR

www.
stoxx.com

BEAR HCAR NF

FI4000009667

DJ STOXX 600 HEATHCARE

EU0009658723

EUR

www.
stoxx.com

Taulukko 2

Sertifikaatin

kaupankäynti-

tunnus

Lunas-

tus-

hinta

Tyyp-

pi

Kerr-

oin

Sertifikaatti

en

kokonais-

määrä

Liikkee-

seen-

lasku-

päivä

Erään-

tymis-

päivä

Selvitys-

päivä

BEAR OMXH25 NF

25

myynti

0,15%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BEAR DAX NF

25

myynti

0,15%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BEAR ESTX50 NF

25

myynti

0,15%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BEAR BANKS NF

25

myynti

0,3%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BEAR BASRES NF

25

myynti

0,3%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BEAR OILGAS NF

25

myynti

0,3%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BEAR TEL NF

25

myynti

0,3%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BEAR HCAR NF

25

myynti

0,3%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

Helsingissä 8.3.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Tommi Saarnio

Lisätietoja: Tommi Saarnio, +358 9 369 49354.