Viittaus: Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 2 uutta bear indeksisertifikaatti -sarjaa 9.3.2010

08.03.10 17:05 | Pörssitiedotteet

Korjaus bear indeksisertifikaattien (2010:2) suomenkieliseen pörssitiedotteeseen

Nordea Bank AB (publ) 9.3.2010 liikkeeseen laskettavan indeksisertifikaattisarjojen suomenkieliseen pörssitiedotteeseen oli merkitty Taulukko 2:een virheellinen otsikko “Kerroin”. Tämä muutetaan alla olevan lailla “Hallinnointipalkkioksi”. Otsikko “Lunastushinta” muutetaan “Lähtöhinnaksi”.

Taulukko 2

Sertifikaatin

kaupan-

käynti-

tunnus

Lähtö-

hinta

Tyyp-

pi

Hallin-

nointi-

palkkio

Sertifi-

kaat-

tien

kokonais-

määrä

Liikkee-

seen-

lasku-

päivä

Erään-

tymis-päivä

Selvitys-

päivä

BEAR

NSDQ

NF

25

myynti

0,15%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BEAR

SP500

NF

25

myynti

0,15%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

Helsinki 8.3.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Tommi Saarnio

Lisätietoja: Tommi Saarnio

puh. (09) 369 49354