Viittaus: Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 2 uutta bull indeksisertifikaatti -sarjaa 9.3.2010

08.03.10 17:05 | Pörssitiedotteet

Korjaus bull indeksisertifikaattien (2010:2) suomenkieliseen pörssitiedotteeseen

Nordea Bank AB (publ) 9.3.2010 liikkeeseenlaskettavan indeksisertifikaattisarjan suomenkieliseen pörssitiedotteeseen oli merkitty Taulukko 2:een virheellinen otsikko “Kerroin”. Tämä muutetaan alla olevan lailla “Hallinnointipalkkioksi”. Otsikko “Lunastushinta” muutetaan “Lähtöhinnaksi”.

Taulukko 2

Sertifi-

kaatin

kaupan-

käynti-

tunnus

Lähtö-

hinta

Tyyp-

pi

Hallin-

nointi-

palkkio

Sertifi-

kaatti-

en

kokonais-

määrä

Liikkee-

seen-

lasku-

päivä

Erään-

tymis

-päivä

Selvitys-

päivä

BULL

NSDQ

NF

25

osto

0,15%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BULL

SP500

NF

25

osto

0,15%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

Helsinki 8.3.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Tommi Saarnio

Lisätietoja: Tommi Saarnio

puh. (09) 369 49354