Viittaus: Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 7 uutta bull indeksisertifikaatti -sarjaa 9.3.2010

08.03.10 17:04 | Pörssitiedotteet

Korjaus bull indeksisertifikaattien (2010:1) suomenkieliseen pörssitiedotteeseen

Nordea Bank AB (publ) 9.3.2010 liikkeeseen laskettavien bull indeksisertifikaattisarjojen suomenkieliseen pörssitiedotteessa oli merkitty Taulukko 2:seen virheellinen otsikko “Kerroin”. Tämä muutetaan alla olevan lailla“Hallinnointipalkkioksi”. Otsikko “Lunastushinta” muutetaan “Lähtöhinnaksi”.

Taulukko 2:

Sertifikaatin

Kaupankäynti-

tunnus

Lähtö-

hinta

Tyyp-

pi

Hallin-

nointi-

palkkio

Sertifik-

aat-

Tien

kokonais-

määrä

Liikkee-

seen-

lasku-

päivä

Erään-

tymis-

päivä

Selvitys-

päivä

BULL OMXH25 NF

25

osto

0,15%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BULL DAX NF

25

osto

0,15%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BULL BANKS NF

25

osto

0,3%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BULL BARES NF

25

osto

0,3%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BULL OILG NF

25

osto

0,3%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BULL TEL NF

25

osto

0,3%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BULL HCAR NF

25

osto

0,3%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

Helsinki 8.3.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Tommi Saarnio

Lisätietoja: Tommi Saarnio

puh. (09) 369 49354