Viittaus: Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 8 uutta bear indeksisertifikaatti -sarjaa 9.3.2010

08.03.10 17:05 | Pörssitiedotteet

Korjaus bear indeksisertifikaattien (2010:1) suomenkieliseen pörssitiedotteeseen

Nordea Bank AB (publ) 9.3.2010 liikkeeseen laskettavien indeksisertifikaattisarjojen suomenkieliseen pörssitiedotteeseen oli merkitty Taulukko 2:een virheellinen otsikko “Kerroin”. Tämä muutetaan alla olevan lailla “Hallinnointipalkkioksi”. Otsikko “Lunastushinta” muutetaan “Lähtöhinnaksi”.

Taulukko 2

Sertifi-

kaatin

Kaupan-

käynti-

tunnus

Lähtö-

hinta

Tyyp-

pi

Hallinn-

ointi-

palkkio

Sertifikaat-

Tien

kokonais-

määrä

Liikkee-

seen-lasku-

päivä

Erään-

tymis-

päivä

Selvitys-

päivä

BEAR

OMXH25

NF

25

myynti

0,15%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BEAR

DAX

NF

25

myynti

0,15%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BEAR

ESTX50

NF

25

myynti

0,15%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BEAR

BANKS

NF

25

myynti

0,3%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BEAR

BASRES

NF

25

myynti

0,3%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BEAR

OILGAS

NF

25

myynti

0,3%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BEAR

TEL

NF

25

myynti

0,3%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BEAR

HCAR

NF

25

myynti

0,3%

1 000 000

9.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

Helsinki 8.3.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Tommi Saarnio

Lisätietoja: Tommi Saarnio

puh. (09) 369 49354