Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 8 uutta bull indeksisertifikaatti-sarjaa 10.3.2010

09.03.10 12:09 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 8 uutta bull indeksisertifikaatti-sarjaa 10.3.2010. Bull indeksisertifikaattien kohde-etuutena on Dow Jones euro Stoxx50 (Price) indeksiin, Dow Jones STOXX600 Sector Indekseihin, DAX Indeksiin tai OMXH25 Indeksiin sidotut futuurisopimukset. Bull indeksisertifikaatit ovat osto sertifikaatteja. Bull indeksisertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Bull indeksisertifikaattien päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Bull indeksisertifikaatit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2009. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin ja sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta:www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

Sertifikaattien lopulliset ehdot julkaistaan ainoastaan englannin kielellä.

Liikkeeseenlaskija

Nordea Bank AB (publ)

Sijoitusinstrumentti

Bull indeksisertifikaatti (osto)

Sertifikaatin kohde

Dow Jones euro Stoxx50 (Price) indeksiin, Dow Jones STOXX600 Sector Indeksiin, DAX Indeksiin tai OMXH25 Indeksiin sidottu futuurisopimus

Käteissuorituksen määrä

Kumuloitunut arvo eräpäivänä

Vipuvaikutus

Kyllä (ks. lopulliset ehdot)

Lopetushinta

Kumuloitunut arvo eräpäivänä jos ennenaikaista erääntymistapahtumaa ei ole tapahtunut (ks. lopulliset ehdot).

Lopetushinnan määräytymispäivä

Aikaisempi seuraavista päivistä:

  1. Eräpäivä: Ks. Taulukko 2;

  2. Eräpäiväksi määritelty päivä eräpäivän määräytymispäivä – kohdassa (Expiration Date Determination Day); tai

  3. Jos sertifikaatin kohteena olevan futuurisopimuksen arvo laskee 50% tai enemmän yhdessä päivässä, se muodostaa ennenaikaisen erääntymistapahtuman (Early Expiration Event).


Ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.

Markkinapaikka

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Rajataso

50 %:ia sijoituskohteena olevan futuurisopimuksen edellisen kaupankäyntipäivän vertailuhinnasta.

Vertailulähde

Dow Jones euro Stoxx50 (Price) ja STOXX600 Sector Indeksit:
EUREX
DAX Indeksi:
Deutche Börse Group
OMXH25 Indeksi:
Nasdaq OMX Helsinki Ltd

Vertailuhinnan määräytyminen

Sertifikaatin ja sertifikaatin kohteen arvostusaika on klo 19.00 (Helsinki).

Toteutustapa

Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen

Valuutta

EUR

Sertifikaattien kokonaismäärä

1 000 000 (ks. taulukko 2 alla)

Kauppakäyntierä

1 sertifikaatti

Markkinatakaaja

Nordea toimii markkinatakaajana.

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan sertifikaatille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassakaupankäynnis
sä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

neljä (4) prosenttia tai
EUR 0,10, jos myyntitarjous < 2 EUR

Ostotarjousta ei anneta, mikäli sertifikaatin markkina-arvo on pienempi kuin EUR 0,10. Noteeraukset ovat vähintään 500 sertifikaatille. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeyhtiöstä

Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissahttp://omxgroup.com/nordicexchange,www.nasdaqomx.com,www.stoxx.com jawww.deutsche-boerse.com.

Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään indeksisertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat indeksisertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin
kaupankäynti-
tunnus

Sertifikaatin
ISIN-
koodi

Kohde-
etuus

Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi

Kohde-
etuuden
valuutta

Lisätietoja yhtiöstä

BULL OMXH25X2
NF

FI4000009899

OMXH25
INDEX

FI0008900212

EUR

www.nasdaq
omx.com

BULL DAX X2 NF

FI4000009907

DAX INDEX

DE0008469008

EUR

www.deutsche-
boerse.com

 

BULL ESX50 X2
NF

FI4000009915

DJ EURO
STOXX 50
INDEX

EU0009658145

EUR

www.stoxx.com

BULL BANKS X2
NF

FI4000009923

DJ STOXX
600 BANKS

EU0009658806

EUR

www.stoxx.com

BULL BARES X2
NF

FI4000009931

DJ STOXX
600 BASIC
RESOURCES

EU0009658624

EUR

www.stoxx.com

BULL OILG X2 NF

FI4000009949

DJ STOXX
600 OIL&GAS

EU0009658780

EUR

www.stoxx.com

BULL TEL X2 NF

FI4000009956

DJ STOXX
600 TELECOMUNI
CATIONS

EU0009658947

EUR

www.stoxx.com

BULL HCAR X2 NF

FI4000009964

DJ STOXX
600 HEATHCARE

EU0009658723

EUR

www.stoxx.com

Taulukko 2

Sertifik-
aatin
kaupan-
käynti-
tunnus

Lähtö-
hinta

Tyyp-
pi

Hallin-
nointi-
palkkio

Sertifik-
aatti-
en
kokonais-
määrä

Liikkee-
seen-
lasku-
päivä

Erään-
tymis-
päivä

Selvi-
tys-
päivä

BULL
OMXH25X2
NF

25

osto

0,6%

1 000 000

10.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BULL DAX X2 NF

25

osto

0,6%

1 000 000

10.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BULL ESX50 X2
NF

25

osto

0,6%

1 000 000

10.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BULL BANKS X2
NF

25

osto

0,8%

1 000 000

10.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BULL BARES X2
NF

25

osto

0,8%

1 000 000

10.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BULL OILG X2 NF

25

osto

0,8%

1 000 000

10.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BULL TEL X2 NF

25

osto

0,8%

1 000 000

10.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BULL HCAR X2 NF

25

osto

0,8%

1 000 000

10.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

Helsingissä 9.3.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Tommi Saarnio

Lisätietoja: Tommi Saarnio +358 9 369 49354