Viittaus: Korjaus 9.3.2010 julkaistuun pörssitiedotteeseen “Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 2 uutta bear indeksisertifikaatti-sarjaa 10.3.2010″

09.03.10 15:28 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) julkaisemassa pörssitiedotteessa koskien 10.3.2010 liikkeeseenlaskettavia bear indeksisertifikaatti-sarjoja (BEAR NSDQ X2 NF/ FI4000009873 ja BEAR SP500 X2 NF / FI4000009881) oli virheelliset erääntymispäivät. Oikaistut erääntymispäivät ovat 10.2.2015 (ks. alla):

Taulukko 2

 

Sertifi-

kaatin

kaupan-

käynti-

tunnus

Lähtö-

hinta

Tyyp-

pi

Hallin-

noin-

tipalkkio

Sertifikaatti-

en

kokonais-

määrä

Liikkee-

seen-lasku-

päivä

Eräänty-

mispäivä

Selvitys-

päivä

BEAR

NSDQ

X2 NF

25

P

0,8%

1 000 000

10.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

BEAR

SP500

X2 NF

25

P

0,8%

1 000 000

10.3.2010

10.2.2015

17.2.2015

Helsinki, 9.3.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Tommi Saarnio

Lisätietoja: Tommi Saarnio, 358 9 369 49354.