Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 8 uutta turbowarranttisarjaa 17.3.2010

16.03.10 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 8 uutta turbowarranttisarjaa 17.3.2010. Turbowarranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V), Fortum Oyj:n (FUM1V) ja Stora Enso Oyj:n (STERV) osakkeet sekä DAX ja Euro Stoxx 50 indeksit. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2009. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www. nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija

Nordea Bank AB (publ)

Sijoitusinstrumentti

Turbowarrantti (osto / myynti)

Warrantin kohde

Nokia Oyj (NOK1V), Fortum Oyj (FUM1V) ja Stora Enso Oyj (STERV) osakkeet sekä DAX ja Euro Stoxx 50 indeksit

Rajavertailuhinta

Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.

Käteissuorituksen määrä

Ostowarrantti:

(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin

Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:

(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin

Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

Lopetushinta

Vertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.

Kts. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.

Lopetushinnan määräytymispäivä

Jos kohde-etuutena on osake:

Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:

EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä

Aikaisin seuraavista:

Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

Markkinapaikka

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Vertailulähde

Jos kohde-etuutena on osake:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:

EUREX

Vertailuhinnan määräytyminen

Lopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä

Toteutustapa

Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen

Valuutta

EUR

Kauppakäyntierä

1 turbowarrantti

Warranttien kokonaismäärä

500 000 – 1 000 000

Markkinatakaaja

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa

20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstä

Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:

http://omxgroup.com/nordicexchange
/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuiltawww.nokia.com,www.fortum.com, www.storaenso.com, www.stoxx.com ja www.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbo-

warrantin

kaupan-

käynti-

tunnus

Turbo-

warrantin ISIN-

koodi

Kohde-

etuus

Kohde-

etuuden

ISIN-

koodi

Valuutta

Lisätietoa

yhtiöstä

TDAX0R6200NDS

FI4000010368

DAX

DE0008469008

EUR

www.deutsche
-boerse.com

TDAX0F5700NDS

FI4000010376

DAX

DE0008469008

EUR

www.deutsche-
boerse.com

TESX0R3100NDS

FI4000010384

Euro Stoxx 50

EU0009658145

EUR

www.stoxx.com

TESX0F2800NDS

FI4000010392

Euro Stoxx 50

EU0009658145

EUR

www.stoxx.com

TNOK0E 10NDS

FI4000010970

Nokia Oyj

FI0009000681

EUR

www.nokia.com

TNOK0E 9NDS

FI4000010988

Nokia Oyj

FI0009000681

EUR

www.nokia.com

TFUM0U 22NDS

FI4000010996

Fortum Oyj

FI0009007132

EUR

www.fortum.com

TSTE0U 7NDS

FI4000011002

Stora Enso Oyj

FI0009005961

EUR

www.stora
enso.com

Taulukko 2

Turbo-

warr-

antin

kaupan-

käynti-

tunnus

Lunas-

tus-

hinta

Raja-

taso

Tyy-

ppi

Kerr-

oin

Turbo-

warr-

antin

luku-

määrä

Liikkee-

seen-

lasku-

päivä

Erään-

tymis-

päivä

Selvi-

tys-

päivä

TDAX0R

6200NDS

6 200,00

6 150,00

myynti

0,005

1 000 000

17.3.2010

18.6.2010

28.6.2010

TDAX0F

5700NDS

5 700,00

5 750,00

osto

0,005

1 000 000

17.3.2010

18.6.2010

28.6.2010

TESX0R

3100NDS

3 100,00

3 050,00

myynti

0,01

1 000 000

17.3.2010

18.6.2010

28.6.2010

TESX0F

2800NDS

2 800,00

2 800,00

osto

0,01

1 000 000

17.3.2010

18.6.2010

28.6.2010

TNOK0E

10NDS

10,00

10,00

osto

1

1 000 000

17.3.2010

6.5.2010

14.5.2010

TNOK0E

9NDS

9,00

9,00

osto

1

1 000 000

17.3.2010

6.5.2010

14.5.2010

TFUM0U

22NDS

22,00

21,60

myynti

1

500 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

TSTE0U

7NDS

7,00

6,75

myynti

1

500 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

Helsingissä 16.3.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Tommi Saarnio

Lisätietoja: Tommi Saarnio, +358 9 369 49354.