Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 10 uutta turbowarranttisarjaa 30.3.2010

29.03.10 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 10 uutta turbowarranttisarjaa 30.3.2010. Turbowarranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V), Fortum Oyj:n (FUM1V) ja UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osakkeet, Nordea Bank AB (publ) (NDA1V) osaketalletustodistukset ja DAX indeksi. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2009. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www. nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija

Nordea Bank AB (publ)

Sijoitusinstrumentti

Turbowarrantti (osto / myynti)

Warrantin kohde

Nokia Oyj (NOK1V), Fortum Oyj (FUM1V) ja UPM-Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeet, Nordea Bank AB (publ) (NDA1V) osaketalletustodistukset ja DAX indeksi

Rajavertailuhinta

Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.

Käteissuorituksen määrä

Ostowarrantti:

(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin

Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:

(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin

Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

Lopetushinta

Vertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.

Kts. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.

Lopetushinnan määräytymispäivä

Jos kohde-etuutena on osake:

Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:

EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä

Aikaisin seuraavista:

Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

Markkinapaikka

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Vertailulähde

Jos kohde-etuutena on osake:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:

EUREX

Vertailuhinnan määräytyminen

Lopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä

Toteutustapa

Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen

Valuutta

EUR

Kauppakäyntierä

1 turbowarrantti

Warranttien kokonaismäärä

500 000 – 2 000 000

Markkinatakaaja

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa

20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstä

Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:

http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuiltawww.nokia.com,www.fortum.com, www.nordea.fi,www.upm-kymmene.comja www.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbowarrantin
kaupankäynti-
tunnus

Turbowarrantin
ISIN-koodi

Kohde-
etuus

Kohde-etuuden
ISIN-koodi

Valuu
tta

Lisätietoa
yhtiöstä

TDAX0F5850NDS

FI4000011010

DAX

DE0008469008

EUR

www.deutsche-
boerse.com

TDAX0F5950NDS

FI4000011028

DAX

DE0008469008

EUR

www.deutsche-
boerse.com

TDAX0R6250NDS

FI4000011036

DAX

DE0008469008

EUR

www.deutsche-
boerse.com

TDAX0R6350NDS

FI4000011044

DAX

DE0008469008

EUR

www.deutsche-
boerse.com

TNOK0E1075NDS

FI4000011051

Nokia Oyj

FI0009000681

EUR

www.nokia.com

TNOK0U 13NDS

FI4000011069

Nokia Oyj

FI0009000681

EUR

www.nokia.com

TNOK0U 14NDS

FI4000011077

Nokia Oyj

FI0009000681

EUR

www.nokia.com

TFUM0I 165NDS

FI4000011085

Fortum Oyj

FI0009007132

EUR

www.fortum.com

TNDA0U 10NDS

FI4000011093

Nordea Bank AB (publ) FDR

FI0009902530

EUR

www.nordea.fi

TUPM0U 12NDS

FI4000011101

UPM-Kymmene Oyj

FI0009005987

EUR

www.upm-
kymmene.com


Taulukko 2

6 225

Turbo
warrantin
kaupan
käynti-
tunnus

Luna
stus-
hinta

Raja-
taso

Tyy
ppi

Kerr
oin

Turbo-
warrant
in
luku
määrä

Liikkee
seen-
lasku
päivä

Erään
tymis-
päivä

Selvi
tys-
päivä

TDAX0F5850NDS

5 850

5 875

osto

1/150

1 000 000

30.3.2010

18.6.2010

28.6.2010

TDAX0F5950NDS

5 950

5 975

osto

1/150

1 000 000

30.3.2010

18.6.2010

28.6.2010

TDAX0R6250NDS

6 250

myynti

1/150

1 000 000

30.3.2010

18.6.2010

28.6.2010

TDAX0R6350NDS

6 350

6 325

myynti

1/150

1 000 000

30.3.2010

18.6.2010

28.6.2010

TNOK0E1075NDS

10,75

10,75

osto

1

2 000 000

30.3.2010

6.5.2010

14.5.2010

TNOK0U 13NDS

13,00

12,60

myynti

1

1 000 000

30.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

TNOK0U 14NDS

14,00

13,60

myynti

1

1 000 000

30.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

TFUM0I 165NDS

16,50

16,90

osto

1

500 000

30.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

TNDA0U 10NDS

10,00

9,60

myynti

1

500 000

30.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

TUPM0U 12NDS

12,00

11,60

myynti

1

500 000

30.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

Helsingissä 29.3.2010
NORDEA BANK AB (publ)

Tommi Saarnio

Lisätietoja: Tommi Saarnio puh.nro. +358 9 369 49354.