Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 4 uutta turbowarranttisarjaa 8.4.2010

07.04.10 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 4 uutta turbowarranttisarjaa 8.4.2010. Turbowarranttien kohde-etuutena on DAX indeksi.Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2009. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija

Nordea Bank AB (publ)

Sijoitusinstrumentti

Turbowarrantti (osto / myynti)

Warrantin kohde

DAX indeksi

Rajavertailuhinta

Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.

Käteissuorituksen määrä

Ostowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

Lopetushinta

Vertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
Kts. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.

Lopetushinnan määräytymispäivä

EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen
kaupankäyntipäivä

Aikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

Markkinapaikka

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Vertailulähde

EUREX

Vertailuhinnan määräytyminen

Lopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä

Toteutustapa

Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen

Valuutta

EUR

Kauppakäyntierä

1 turbowarrantti

Warranttien kokonaismäärä

1 000 000

Markkinatakaaja

Nordea Pankki Suomi Oyj
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot turbowarrantin
kohteesta ja kohdeyhtiöstä

Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:
http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbo-
warrantin
kaupan-
käynti-
tunnus

Turbo-
warrantin ISIN-
koodi

Kohde-
etuus

Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi

Valuutta

Lisätietoja
yhtiöstä

TDAX0F6000NDS

FI4000011119

DAX

DE0008469008

EUR

www.deutsche-
boerse.com

TDAX0F6100NDS

FI4000011127

DAX

DE0008469008

EUR

www.deutsche-
boerse.com

TDAX0R6450NDS

FI4000011135

DAX

DE0008469008

EUR

www.deutsche-
boerse.com

TDAX0R6550NDS

FI4000011143

DAX

DE0008469008

EUR

www.deutsche-
boerse.com

Taulukko 2

Turbo-
war-
antin
kaupaun-
käynti-
tunnus

Lunas-
tus-
hinta

Raja-
taso

Tyy-
ppi

Kerr-
oin

Turbo-
warr-
antin
luku-
määrä

Liikkee-
seen-
lasku-
päivä

Erään-
tymis-
päivä

Selvi-
tys-
päivä

TDAX0F
6000NDS

6 000

6 025

osto

1/150

1 000 000

8.4.2010

18.6.2010

28.6.2010

TDAX0F
6100NDS

6 100

6 125

osto

1/150

1 000 000

8.4.2010

18.6.2010

28.6.2010

TDAX0R
6450NDS

6 450

6 425

myynti

1/150

1 000 000

8.4.2010

18.6.2010

28.6.2010

TDAX0R
6550NDS

6 550

6 525

myynti

1/150

1 000 000

8.4.2010

18.6.2010

28.6.2010

Helsingissä 7.4.2010

NORDEA BANK AB (publ)


Tommi Saarnio


Lisätietoja: Tommi Saarnio (09) 369 49354