Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 3 uutta turbowarranttisarjaa 14.4.2010

13.04.10 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 3 uutta turbowarranttisarjaa 14.4.2010. Turbowarranttien kohde-etuutena on Sampo Oyj:n (SAMAS) ja Stora Enso Oyj:n (STERV) osakkeet. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2009. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www. nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeSampo Oyj (SAMAS) ja Stora Enso Oyj (STERV) osakkeet.
RajavertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:

(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin

Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:

(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin

Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.

Kts. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.

Lopetushinnan määräytymispäiväVirallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:

Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeNasdaq OMX Helsinki Oy
Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä500 000 – 750 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa

20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:

http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.sampo.fi ja www.storaenso.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbowarrantin kaupankäynti-tunnusTurbowarrantin ISIN-koodiKohde-

etuus

Kohde-

etuuden ISIN-koodi

ValuuttaLisätietoja

yhtiöstä

TSAM0I 17NDSFI4000011150Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
TSAM0U 22NDSFI4000011168Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
TSTE0I 4NDSFI4000011176Stora Enso

Oyj

FI0009005961EURwww.stora
enso.com

Taulukko 2

Turbo-

warr-

antin-

kaupan-

käynti-

tunnus

Lunas-

Tus-

hin-

ta

Raja-

taso

Tyy-

ppi

Kerr-

oin

Turbo-

warr-

ant-

in-

luku-

määrä

Liikkee-

seen-

lasku-

päivä

Erään-

tymis-

päivä

Selvi-

tys-

päivä

TSAM0I

17NDS

17,0017,40osto1750 00014.4.201017.9.201024.9.2010
TSAM0U

22NDS

22,0021,60myynti1750 00014.4.201017.9.201024.9.2010
TSTE0I

4NDS

4,004,25osto1500 00014.4.201017.9.201024.9.2010

Helsingissä 13.4.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Tommi Saarnio

Lisätietoja: Tommi Saarnio +358 9 369 49354