Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 37 uutta warranttisarjaa 17.3.2010

16.03.10 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 37 uutta warranttisarjaa 17.3.2010. Warranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V), Fortum Oyj:n (FUM1V), Neste Oil Oyj:n (NES1V), Outokumpu Oyj:n (OUT1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Rautaruukki Oyj:n (RTRKS), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV) ja UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osakkeet, Nordea Bank AB (publ) (NDA1V) osaketalletustodistukset sekä OMXH25 ja Euro Stoxx 50 indeksit. Warrantit ovat osto- ja myynti warrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

 

Kaikki warrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2009. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija

Nordea Bank AB (publ)

Sijoitusinstrumentti

Warrantti (osto / myynti)

Warrantin kohde

Nokia Oyj (NOK1V), Fortum Oyj (FUM1V), Neste Oil Oyj (NES1V), Outokumpu Oyj (OUT1V), Outotec Oyj (OTE1V), Rautaruukki Oyj (RTRKS), Sampo Oyj (SAMAS), Stora Enso Oyj (STERV) ja UPM-Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeet, Nordea Bank AB (publ) (NDA1V) osaketalletustodistukset sekä OMXH25 ja Euro Stoxx 50 indeksit.

Käteissuorituksen määrä

Ostowarrantti:

(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin

Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:

(Lunastushinta – Lopetustushinta) x Kerroin

Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

Lopetushinta

Vertailuhinta Lopetushinnan määräytymispäivänä

Lopetushinnan määräytymispäivä

Jos kohde-etuutena on osake:

Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:

OMXH25 Indeksi:

Erääntymispäivänä / viimeisenä kaupankäyntipäivänä laskettu indeksin arvo, joka perustuu indeksiin sisältyvien osakkeiden volyymipainotettuihin keskihintoihin klo 9:40 – 18:30.

Euro Stoxx 50 (Price) Indeksi:

EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Markkinapaikka

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Vertailulähde

Jos kohde-etuutena on osake:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on OMXH25 indeksi:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on Euro Stoxx 50 (Price) indeksi:

EUREX

Vertailuhinnan määräytyminen

Lopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä

Toteutustapa

Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen

Valuutta

EUR

Warranttien kokonaismäärä

3 000 000 – 15 000 000

Kauppakäyntierä

1 warrantti

Markkinatakaaja

Nordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa

20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstä

Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta:www.nokia.com,www.fortum.com, www.nesteoil.com,www.nordea.fi,www.outokumpu.com,www.outotec.com,www.rautaruukki.fi,www.sampo.fi, www.storaenso.com,www.upm-kymmene.com, www.omxnordicexchange.comand www.stoxx.com.

Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

Warrantin

kaupan-

käynti-

tunnus

Warrantin

ISIN-

koodi

Kohde-

etuus

Kohde-

etuuden

ISIN-

koodi

Valuutta

Lisätietoa

yhtiöstä.

H250R2100NDS

FI4000010061

OMXH25

FI0008900212

EUR

www.omx
nordicexchange
.com

H250U2000NDS

FI4000010079

OMXH25

FI0008900212

EUR

www.omx
nordicexchange
.com

H250I2250NDS

FI4000010087

OMXH25

FI0008900212

EUR

www.omx
nordicexchange
.com

ESX0U2700NDS

FI4000010046

Euro Stoxx 50

EU0009658145

EUR

www.stoxx.com

ESX0I3100NDS

FI4000010053

Euro Stoxx 50

EU0009658145

EUR

www.stoxx.com

NOK0R 10NDS

FI4000009998

Nokia Oyj

FI0009000681

EUR

www.nokia.com

NOK0F 11NDS

FI4000010004

Nokia Oyj

FI0009000681

EUR

www.nokia.com

NOK0U 9NDS

FI4000010012

Nokia Oyj

FI0009000681

EUR

www.nokia.com

NOK0I 125NDS

FI4000010020

Nokia Oyj

FI0009000681

EUR

www.nokia.com

NOK2L 16NDS

FI4000010038

Nokia Oyj

FI0009000681

EUR

www.nokia.com

FUM0U 17NDS

FI400001009
5

Fortum Oyj

FI0009007132

EUR

www.fortum.com

FUM0I 19NDS

FI4000010103

Fortum Oyj

FI0009007132

EUR

www.fortum.com

FUM0I 22NDS

FI4000010111

Fortum Oyj

FI0009007132

EUR

www.fortum.com

NES0U 11NDS

FI4000010152

Neste Oil Oyj

FI0009013296

EUR

www.neste
oil.com

NES0I 13NDS

FI4000010160

Neste Oil Oyj

FI0009013296

EUR

www.neste
oil.com

NES0I 16NDS

FI4000010178

Neste Oil Oyj

FI0009013296

EUR

www.neste
oil.com

NDA0U 65NDS

FI4000010129

Nordea Bank AB (publ) FDR

FI0009902530

EUR

www.nordea.fi

NDA0I 8NDS

FI4000010137

Nordea Bank AB (publ) FDR

FI0009902530

EUR

www.nordea.fi

NDA0I 9NDS

FI4000010145

Nordea Bank AB (publ) FDR

FI0009902530

EUR

www.nordea.fi

OUT0U 13NDS

FI4000010186

Outokumpu Oyj

FI0009002422

EUR

www.outo
kumpu.com

OUT0I 15NDS

FI4000010194

Outokumpu Oyj

FI0009002422

EUR

www.outo
kumpu.com

OUT0I 17NDS

FI4000010202

Outokumpu Oyj

FI0009002422

EUR

www.outo
kumpu.com

OTE0U 22NDS

FI4000010277

Outotec Oyj

FI0009014575

EUR

www.outo
tec.com

OTE0I 27NDS

FI4000010285

Outotec Oyj

FI0009014575

EUR

www.outo
tec.com

OTE0I 30NDS

FI4000010293

Outotec Oyj

FI0009014575

EUR

www.outo
tec.com

RTR0U 14NDS

FI4000010301

Rautaruukki Oyj

FI0009003552

EUR

www.rauta
ruukki.fi

RTR0I 155NDS

FI4000010319

Rautaruukki Oyj

FI0009003552

EUR

www.rauta
ruukki.fi

RTR0I 175NDS

FI4000010327

Rautaruukki Oyj

FI0009003552

EUR

www.rauta
ruukki.fi

SAM0U 17NDS

FI4000010210

Sampo Oyj

FI0009003305

EUR

www.sampo.fi

SAM0I 19NDS

FI4000010228

Sampo Oyj

FI0009003305

EUR

www.sampo.fi

SAM0I 20NDS

FI4000010236

Sampo Oyj

FI0009003305

EUR

www.sampo.fi

STE0U 425NDS

FI4000010244

Stora Enso Oyj

FI0009005961

EUR

www.stora
enso.com

STE0I 55NDS

FI4000010251

Stora Enso Oyj

FI0009005961

EUR

www.stora
enso.com

STE0I 65NDS

FI4000010269

Stora Enso Oyj

FI0009005961

EUR

www.stora
enso.com

UPM0U 8NDS

FI4000010335

UPM-Kymmene Oyj

FI0009005987

EUR

www.upm-
kymmene.com

UPM0I 9NDS

FI4000010343

UPM-Kymmene Oyj

FI0009005987

EUR

www.upm-
kymmene.com

UPM0I 10NDS

FI4000010350

UPM-Kymmene Oyj

FI0009005987

EUR

www.upm-
kymmene.com

Taulukko 2

Warrantin

kaupan-

käynti-

tunnus

Luna-

stus-hinta

Tyy-

ppi

Kerr-

oin

Warrant-

tien kokonais-

määrä

Liikkee-

seen-

lasku-

päivä

Erään-

tymis-

päivä

Selvi-

tys-

päivä

H250R2100NDS

2 100,00

myynti

0,01

3 000 000

17.3.2010

18.6.2010

28.6.2010

H250U2000NDS

2 000,00

myynti

0,01

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

H250I2250NDS

2 250,00

osto

0,01

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

ESX0U2700NDS

2 700,00

myynti

0,01

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

ESX0I3100NDS

3 100,00

osto

0,01

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

NOK0R 10NDS

10,00

myynti

0,2

15 000 000

17.3.2010

18.6.2010

28.6.2010

NOK0F 11NDS

11,00

osto

0,2

15 000 000

17.3.2010

18.6.2010

28.6.2010

NOK0U 9NDS

9,00

myynti

0,2

15 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

NOK0I 125NDS

12,50

osto

0,2

15 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

NOK2L 16NDS

16,00

osto

0,2

15 000 000

17.3.2010

21.12.2012

4.1.2012

FUM0U 17NDS

17,00

myynti

0,2

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

FUM0I 19NDS

19,00

osto

0,2

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

FUM0I 22NDS

22,00

osto

0,2

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

NES0U 11NDS

11,00

myynti

0,2

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

NES0I 13NDS

13,00

osto

0,2

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

NES0I 16NDS

16,00

osto

0,2

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

NDA0U 65NDS

6,50

myynti

0,2

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

NDA0I 8NDS

8,00

osto

0,2

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

NDA0I 9NDS

9,00

osto

0,2

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

OUT0U 13NDS

13,00

myynti

0,2

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

OUT0I 15NDS

15,00

osto

0,2

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

OUT0I 17NDS

17,00

osto

0,2

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

OTE0U 22NDS

22,00

myynti

0,2

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

OTE0I 27NDS

27,00

osto

0,2

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

OTE0I 30NDS

30,00

osto

0,2

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

RTR0U 14NDS

14,00

myynti

0,2

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

RTR0I 155NDS

15,50

osto

0,2

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

RTR0I 175NDS

17,50

osto

0,2

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

SAM0U 17NDS

17,00

myynti

0,2

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

SAM0I 19NDS

19,00

osto

0,2

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

SAM0I 20NDS

20,00

osto

0,2

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

STE0U 425NDS

4,25

myynti

0,2

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

STE0I 55NDS

5,50

osto

0,2

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

STE0I 65NDS

6,50

osto

0,2

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

UPM0U 8NDS

8,00

myynti

0,2

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

UPM0I 9NDS

9,00

osto

0,2

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

UPM0I 10NDS

10,00

osto

0,2

3 000 000

17.3.2010

17.9.2010

24.9.2010

Helsingissä 16.3.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Tommi Saarnio

Lisätietoja: Tommi Saarnio, +358 9 369 49354.