Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 7 uutta warranttisarjaa 30.4.2010

29.04.10 11:49 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 7 uutta warranttisarjaa 30.4.2010. Warranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V) osake. Warrantit ovat osto- ja myynti warrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2009. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeNokia Oyj (NOK1V) osake
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetustushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta Lopetushinnan määräytymispäivänä
Lopetushinnan määräytymispäiväVirallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeNasdaq OMX Helsinki Oy
Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä15 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta: http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nokia.com.
Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

Warrantin
kaupankäynti-
tunnus
Warrantin
ISIN-
koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
NOK0R 85NDSFI4000011226Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK0F 9NDSFI4000011234Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK0S 8NDSFI4000011242Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK0G 95NDSFI4000011259Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK0T 75NDSFI4000011267Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK0H 105NDSFI4000011275Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK0I 11NDSFI4000011283Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com

Taulukko 2


Warrantin
kaupankäynti-
tunnus
Lunas-
tus-
hinta
Tyyp-
pi
Ker-
roin
Warran-
ttien
kokonais-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvi-
tys-
päivä
NOK0R 85NDS8,50myynti0,215 000 00030.4.201018.6.201028.6.2010
NOK0F 9NDS9,00osto0,215 000 00030.4.201018.6.201028.6.2010
NOK0S 8NDS8,00myynti0,215 000 00030.4.201016.7.201023.7.2010
NOK0G 95NDS9,50osto0,215 000 00030.4.201016.7.201023.7.2010
NOK0T 75NDS7,50myynti0,215 000 00030.4.201020.8.201027.8.2010
NOK0H 05NDS10,50osto0,215 000 00030.4.201020.8.201027.8.2010
NOK0I 1NDS11,00osto0,215 000 00030.4.201017.9.201024.9.2010

Helsingissä 29.4.2010
NORDEA BANK AB (publ)

Tommi Saarnio
Lisätietoja: Tommi Saarnio, +358 9 369 49354.