Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 8 uutta turbowarranttisarjaa 12.5.2010

11.05.10 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 8 uutta turbowarranttisarjaa 12.5.2010. Turbowarranttien kohde-etuutena on Sampo Oyj:n (SAMAS) ja UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osakkeet ja DAX indeksi. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2009. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www. nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeSampo Oyj (SAMAS) ja UPM-Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeet ja DAX indeksi
RajavertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
Kts. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä1 000 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:
http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.sampo.fi, www.upm-kymmene.com ja www.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbo-
warrantin
kaupan-
käyntitunnus
Turbo-
warrantin
ISIN-
koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi
Valuut-
ta
Lisätietoa
yhtiöstä
TDAX0F5600NDSFI4000011358DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX0F5700NDS1FI4000011366DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX0F5800NDSFI4000011374DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX0R6100NDSFI4000011382DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX0R6300NDS1FI4000011390DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TSAM0I 15NDSFI4000011408Sampo
Oyj
FI0009003305EURwww.sampo.fi
TSAM0I 162NDSFI4000011416Sampo
Oyj
FI0009003305EURwww.sampo.fi
TUPM0I 85NDSFI4000011424UPM-
Kymmene
Oyj
FI0009005987EURwww.upm-kymmene.com

Taulukko 2

Turbo-
warrantin
kaupan-
käyntitunnus
Luna-
stus-
hinta
Raja-
taso
Tyyp-
pi
Ker-
roin
Turbo-
warrantin
lukumäärä
Liikkee-
seen-
laskupäivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvi-
tys-
päivä
TDAX0F5600NDS5 600,005 625,00osto1/1501 000 00012.5.201018.6.
2010
28.6.
2010
TDAX0F5700NDS15 700,005 725,00osto1/1501 000 00012.5.201018.6.
2010
28.6.
2010
TDAX0F5800NDS5 800,005 825,00osto1/1501 000 00012.5.201018.6.
2010
28.6.
2010
TDAX0R6100NDS6 100,006 075,00myynti1/1501 000 00012.5.201018.6.
2010
28.6.
2010
TDAX0R6300NDS16 300,006 275,00myynti1/1501 000 00012.5.201018.6.
2010
28.6.
2010
TSAM0I 15NDS15,0015,40osto11 000 00012.5.201017.9.
2010
24.9.
2010
TSAM0I 162NDS16,2016,60osto11 000 00012.5.201017.9.
2010
24.9.
2010
TUPM0I 85NDS8,508,90osto11 000 00012.5.201017.9.
2010
24.9.
2010

Helsingissä 11.5.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Tommi Saarnio

Lisätietoja: Tommi Saarnio puh.nro. +358-9-369 49354.