Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 17 uutta warranttisarjaa 17.6.2010

16.06.10 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 17 uutta warranttisarjaa 17.6.2010. Warranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V), Konecranes Oyj:n (KCR1V), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n (TLV1V) osakkeet ja OMXH25 ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit. Warrantit ovat osto- ja myynti warrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2009. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeNokia Oyj (NOK1V), Konecranes Oyj (KCR1V), Stora Enso Oyj (STERV), UPM-Kymmene Oyj (UPM1V) ja Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj (TLV1V) osakkeet, OMXH25 ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:

(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin

Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:

(Lunastushinta – Lopetustushinta) x Kerroin

Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta Lopetushinnan määräytymispäivänä
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:

Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:

OMXH25 Indeksi:

Erääntymispäivänä / viimeisenä kaupankäyntipäivänä laskettu indeksin arvo, joka perustuu indeksiin sisältyvien osakkeiden volyymipainotettuihin keskihintoihin klo 9:40 – 18:30.

Dow Jones Euro Stoxx 50 Indeksi:

EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:

OMXH25 Ideksi:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Dow Jones Euro Stoxx 50 Indeksi:

EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä3 000 000 – 15 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa

20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta:www.nokia.com,www.konecranes.fi,www.storaenso.com,www.upmkymmene.com, www.talvivaara.com, www.omxnordicexchange.com ja www.stoxx.com.Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

Warranti
kaupankäynti-
tunnus
Warrantin
ISIN-
koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
NOK0X 7NDSFI4000011598Nokia OyjFI0009000681EURwww.
nokia.com
NOK1C 105NDSFI4000011606Nokia OyjFI0009000681EURwww.
nokia.com
NOK0H 95NDSFI4000011796Nokia OyjFI0009000681EURwww.
nokia.com
H250U1900NDSFI4000011614OMXH25FI0008900212EURwww.
omxnordic
exchange.
com
H250I2150NDSFI4000011622OMXH25FI0008900212EURwww.
omxnordic
exchange.
com
ESX0U2400NDSFI4000011630Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.
stoxx.com
ESX0I2900NDSFI4000011648Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.
stoxx.com
KCR0U 195NDSFI4000011655Konecranes OyjFI0009005870EURwww.
konecranes.
fi
KCR0I 23NDSFI4000011663Konecranes OyjFI0009005870EURwww.
konecranes.
fi
KCR0I 25NDSFI4000011671Konecranes OyjFI0009005870EURwww.
konecranes.
fi
STE0U 6NDSFI4000011689Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.
storaenso.
com
STE0I 75NDSFI4000011697Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.
storaenso.
com
UPM0U 10NDSFI4000011705UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-
kymmene.
com
UPM0I 125NDSFI4000011713UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-
kymmene.
com
UPM0L 14NDSFI4000011721UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-
kymmene.
com
TLV0U 42NDSFI4000011838Talvivaaran Kaivososakeyhtiö OyjFI0009014716EURwww.
talvivaara.
com
TLV0I 48NDSFI4000011846Talvivaaran Kaivososakeyhtiö OyjFI0009014716EURwww.
talvivaara.
com

Taulukko 2

Warr-
antin
kaupan-
käynti-
tunnus
Lunas-
tus-
hinta
Tyy-
ppi
Kerr-
oin
Warr-
anttien
kokonais-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvi-
tys-
päivä
NOK0X 7NDS7,00myynti1/515 000 00017.6.201017.12.201027.12.2010
NOK1C 105NDS10,50osto1/515 000 00017.6.201018.3.201125.3.2011
NOK0H 95NDS9,50osto1/515 000 00017.6.201020.8.201027.8.2010
H250U1900NDS1 900,00myynti1/1003 000 00017.6.201017.9.201024.9.2010
H250I2150NDS2 150,00osto1/1003 000 00017.6.201017.9.201024.9.2010
ESX0U2400NDS2 400,00myynti1/1003 000 00017.6.201017.9.201024.9.2010
ESX0I2900NDS2 900,00osto1/1003 000 00017.6.201017.9.201024.9.2010
KCR0U 195NDS19,50myynti1/53 000 00017.6.201017.9.201024.9.2010
KCR0I 23NDS23,00osto1/53 000 00017.6.201017.9.201024.9.2010
KCR0I 25NDS25,00osto1/53 000 00017.6.201017.9.201024.9.2010
STE0U 6NDS6,00myynti1/53 000 00017.6.201017.9.201024.9.2010
STE0I 75NDS7,50osto1/53 000 00017.6.201017.9.201024.9.2010
UPM0U 10NDS10,00myynti1/53 000 00017.6.201017.9.201024.9.2010
UPM0I 125NDS12,50osto1/53 000 00017.6.201017.9.201024.9.2010
UPM0L 14NDS14,00osto1/53 000 00017.6.201017.12.201027.12.2010
TLV0U 42NDS4,20myynti1/53 000 00017.6.201017.9.201024.9.2010
TLV0I 48NDS4,80osto1/53 000 00017.6.201017.9.201024.9.2010

Helsingissä 16.6.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Tommi Saarnio

Lisätietoja: Tommi Saarnio puh.nro. +358-9-369 49354.