Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 8 uutta turbowarranttisarjaa 17.6.2010

16.06.10 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 8 uutta turbowarranttisarjaa 17.6.2010. Turbowarranttien kohde-etuutena on UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Sampo Oyj:n (SAMAS) ja Stora Enso Oyj:n (STERV) osakkeet ja DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2009. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www. nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeUPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Sampo Oyj:n (SAMAS) ja Stora Enso Oyj:n (STERV) osakkeet, DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit
RajavertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:

(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin

Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:

(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin

Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.

Kts. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.

Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:

Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:

EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:

Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:

EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä500 000 – 1 000 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa

20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:

http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuiltawww.deutsche-boerse.com,www.stoxx.com,www.upm-kymmene.com, www.sampo.fi ja www.storaenso.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbo-
warrantin-
kaupaun-
käynti-
tunnus
Turbo-
war-
antin
ISIN-
koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
TDAX0I5800NDSFI4000011739DAXDE0008469008EURwww.
deutsche-
boerse.
com
TDAX0I5950NDSFI4000011812DAXDE0008469008EURwww.
deutsche-
boerse.
com
TDAX0U6250NDSFI4000011804DAXDE0008469008EURwww.
deutsche-
boerse.
com
TESX0U2900NDSFI4000011747Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.
stoxx.
com
TESX0I2500NDSFI4000011754Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.
stoxx.
com
TUPM0I 10NDSFI4000011762UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.
upm-
kymmene.
com
TSAM0I 165NDSFI4000011770Sampo OyjFI0009003305EURwww.
sampo.fi
TSTE0I 55NDSFI4000011788Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.
storaenso.
com

Taulukko 2

Turbo-
war-
antin
kaupan-
käynti-
tunnus
Lunas-
tus-
hinta
Raja-
taso
Tyy-
ppi
Kerr-
oin
Turbo-
war
antin
luku-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvi-
tys-
päivä
TDAX0I
5800NDS
5 800,005 825,00osto1/1501 000 00017.6.201017.9.201024.9.2010
TDAX0I
5950NDS
5 950,005 975,00osto1/1501 000 00017.6.201017.9.201024.9.2010
TDAX0U
6250NDS
6 250,006 225,00myynti1/1501 000 00017.6.201017.9.201024.9.2010
TESX0U
2900NDS
2 900,002 850,00myynti1/100500 00017.6.201017.9.201024.9.2010
TESX0I
2500NDS
2 500,002 550,00osto1/100500 00017.6.201017.9.201024.9.2010
TUPM0I
10NDS
10,0010,40osto1500 00017.6.201017.9.201024.9.2010
TSAM0I
165NDS
16,5016,90osto1500 00017.6.201017.9.201024.9.2010
TSTE0I
55NDS
5,505,75osto1500 00017.6.201017.9.201024.9.2010

Helsingissä 16.6.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Tommi Saarnio

Lisätietoja: Tommi Saarnio puh.nro. +358-9-369 49354.