Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 8 uutta warranttisarjaa 8.7.2010

07.07.10 11:52 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 8 uutta warranttisarjaa 8.7.2010. Warranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V). Warrantit ovat osto- ja myynti warrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2009. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeNokia Oyj (NOK1V) osakkeet
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetustushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta Lopetushinnan määräytymispäivänä
Lopetushinnan määräytymispäiväVirallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeNasdaq OMX Helsinki Oy
Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä15 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstä

Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta: http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nokia.com,www.konecranes.fi,www.storaenso.com,

www.upmkymmene.com,www.talvivaara.com,

www.omxnordicexchange.com ja 

www.stoxx.com.

Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

Warranti
kaupan-
käynti-
tunnus
Warrantin
ISIN-
koodi
Kohde-
etuus
Kohde-etuuden
ISIN-
koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
NOK0H
75NDS
FI4000011887Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK0I
76NDS
FI4000011895Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK0U
68NDS
FI4000011903Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK0L
8NDS
FI4000011911Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK0X
65NDS
FI4000011929Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1C
9NDS
FI4000011937Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1O
6NDS
FI4000011945Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1L
11NDS
FI4000011952Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com

Taulukko 2

Warrantin
kaupan-
käynti-
tunnus
Lunastus-
hinta
TyyppiKerroinWarranttien
kokonais-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvitys-
päivä
NOK0H
75NDS
7,50C1/515 000 0008.7.201020.8.201027.8.2010
NOK0I
76NDS
7,60C1/515 000 0008.7.201017.9.201024.9.2010
NOK0U
68NDS
6,80P1/515 000 0008.7.201017.9.201024.9.2010
NOK0L

8NDS
8,00C1/515 000 0008.7.201017.12.201027.12.2010
NOK0X
65NDS
6,50P1/515 000 0008.7.201017.12.201027.12.2010
NOK1C
9NDS
9,00C1/515 000 0008.7.201018.3.201125.3.2011
NOK1O
6NDS
6,00P1/515 000 0008.7.201018.3.201125.3.2011
NOK1L
11NDS
11,00C1/515 000 0008.7.201016.12.201123.12.2011

Helsingissä 7.7.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä +358 9 369 50112