Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 7 uutta turbowarranttisarjaa 9.8.2010

06.08.10 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 7 uutta turbowarranttisarjaa 9.8.2010. Turbowarranttien kohde-etuutena on Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV) ja UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osakkeet ja DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2009. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeSampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV) ja UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osakkeet ja DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit
RajavertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
Kts. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä500 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:
http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.sampo.fi,www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com,www.stoxx.com ja www.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbowarrantin
kaupankäyntitunnus
Turbowarrantin
ISIN-koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
TDAX0L6150NDSFI4000014626DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX0X6600NDSFI4000014634DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TESX0X3000NDSFI4000014642Dow Jones Euro
Stoxx 50
EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX0X3200NDSFI4000014659Dow Jones Euro
Stoxx 50
EU0009658145EURwww.stoxx.com
TSAM0L 175NDSFI4000014667Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
TSTE0X 8NDSFI4000014675Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.stora-
enso.com
TUPM0X 13NDSFI4000014683UPM-
Kymmene
Oyj
FI0009005
987
EURwww.upm-
kymmene.com

Taulukko 2

Turbo-
war-
rantin
kaupan-
käynti-
tunnus
Lunas-
tus-
hinta
Raja-
taso
Tyy-
ppi
Kerr-
oin
Turbo-
war-
rantin
luku-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Eräänty-
mis-
päivä
Selvi-
tys-
päivä
TDAX0L6150NDS6 150,006 175,00osto1/100500 0009.8.201017.12.201027.12.
2010
TDAX0X6600NDS6 600,006 575,00myynti1/100500 0009.8.201017.12.201027.12.
2010
TESX0X3000NDS3 000,002 975,00myynti1/100500 0009.8.201017.12.201027.12.
2010
TESX0X3200NDS3 200,003 175,00myynti1/100500 0009.8.201017.12.201027.12.
2010
TSAM0L 175NDS17,5017,90osto1500 0009.8.201017.12.201027.12.
2010
TSTE0X 8NDS8,007,75myynti1500 0009.8.201017.12.201027.12.
2010
TUPM0X 13NDS13,0012,60myynti1500 0009.8.201017.12.201027.12.
2010

Helsingissä 6.8.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Tommi Saarnio

Lisätietoja: Tommi Saarnio puh. (09) 369 49354