Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 8 uutta warranttisarjaa 23.8.2010

20.08.10 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 8 uutta warranttisarjaa 23.8.2010. Warranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V) osakkeet. Warrantit ovat osto warrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2009. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto)
Warrantin kohdeNokia Oyj (NOK1V) osakkeet
Käteissuorituksen
määrä
Ostowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
LopetushintaVertailuhinta Lopetushinnan määräytymispäivänä
Lopetushinnan
määräytymispäivä
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeNasdaq OMX Helsinki Oy
Vertailuhinnan
määräytyminen
Lopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien
kokonaismäärä
15 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot warrantin
kohteesta ja
kohdeyhtiöstä
Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta: http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nokia.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

Warr-
antin
kaupan-
käynti-
tunnus
Warrantin
ISIN-koodi
Kohde-etuusKohde-
etuuden
ISIN-koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
NOK0I 72NDSFI4000014725Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK0J 75NDSFI4000014733Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK0K 7NDSFI4000014741Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK0K 76NDSFI4000014758Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK0K 85NDSFI4000014766Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1L 8NDSFI4000014790Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1L 10NDSFI4000014774Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK2L 12NDSFI4000014782Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com

Taulukko 2

Warr-
antin
kaupan-
käynti-
tunnus
Lunas-
tus-
hinta
Tyy-
ppi
Kerr-
oin
Warr-
ant-
tien
kokonais-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvi-
tys-
päivä
NOK0I 72NDS7,20osto1/515 000 00023.8.201017.9.201024.9.2010
NOK0J 75NDS7,50osto1/515 000 00023.8.201015.10.201022.10.2010
NOK0K 7NDS7,00osto1/515 000 00023.8.201019.11.201026.11.2010
NOK0K 76NDS7,60osto1/515 000 00023.8.201019.11.201026.11.2010
NOK0K 85NDS8,50osto1/515 000 00023.8.201019.11.201026.11.2010
NOK1L 8NDS8,00osto1/515 000 00023.8.201016.12.201123.12.2011
NOK1L 10NDS10,00osto1/515 000 00023.8.201016.12.201123.12.2011
NOK2L 12NDS12,00osto1/515 000 00023.8.201021.12.20124.1.2013

Helsingissä 20.8.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Tommi Saarnio

Lisätietoja: Tommi Saarnio +358 9 369 49354