Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 15 uutta turbowarranttisarjaa 9.9.2010

08.09.10 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 15 uutta turbowarranttisarjaa 9.9.2010. Turbowarranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V), Fortum Oyj:n (FUM1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV) ja UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osakkeet, Nordea Bank AB (publ):n (NDA1V) osaketalletustodistukset, DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2009. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www. nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeNokia Oyj (NOK1V), Fortum Oyj (FUM1V), Sampo Oyj (SAMAS), Stora Enso Oyj (STERV) ja UPM-Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeet, Nordea Bank AB (publ) (NDA1V) osaketalletustodistukset, DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit
RajavertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
Kts. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä500 000 – 1 000 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:
http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuiltawww.nokia.com,www.fortum.com,www.nordea.fi, www.sampo.fi,www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com,www.stoxx.comja www.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.


Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbo-
warrantin
kaupan-
käynti-
tunnus
Turbo-
warrantin
ISIN-koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
TNOK1N 9NDSFI4000015243Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TNOK1B 58NDSFI4000015250Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TNOK1B 64NDSFI4000015268Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TFUM1N 21NDSFI4000015276Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
TFUM1B 17NDSFI4000015284Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
TNDA1N 9NDSFI4000015292Nordea Bank AB (publ) FDRFI0009902530EURwww.nordea.fi
TNDA1B 6NDSFI4000015300Nordea Bank AB (publ) FDRFI0009902530EURwww.nordea.fi
TSAM1N 21NDSFI4000015318Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
TSAM1B 18NDSFI4000015326Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
TSTE1B 5NDSFI4000015334Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
TUPM1B 95NDSFI4000015342UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-kymmene.com
TDAX0L6000NDSFI4000015359DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TESX0X2900NDSFI4000015367Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX0L2500NDSFI4000015375Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX0L2650NDSFI4000015383Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com

Taulukko 2

Turbo-
warrantin
kaupan-
käynti-
tunnus
Lunas-
tus-
hinta
Raja-
taso
Tyy-
ppi
Kerr-
oin
Turbo-
warr-
antin
luku-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Eräänty-
mis-
päivä
Selvi-
tys-
päivä
TNOK1N
9NDS
9,008,60myynti11 000 0009.9.
2010
18.2.
2011
25.2.
2011
TNOK1B
58NDS
5,806,20osto11 000 0009.9.
2010
18.2.
2011
25.2.
2011
TNOK1B
64NDS
6,406,80osto11 000 0009.9.
2010
18.2.
2011
25.2.
2011
TFUM1N
21NDS
21,0020,60myynti1500 0009.9.
2010
18.2.
2011
25.2.
2011
TFUM1B
17NDS
17,0017,40osto1500 0009.9.
2010
18.2.
2011
25.2.
2011
TNDA1N
9NDS
9,008,75myynti1500 0009.9.
2010
18.2.
2011
25.2.
2011
TNDA1B
6NDS
6,006,25osto1500 0009.9.
2010
18.2.
2011
25.2.
2011
TSAM1N
21NDS
21,0020,60myynti1500 0009.9.
2010
18.2.
2011
25.2.
2011
TSAM1B
18NDS
18,0018,40osto1500 0009.9.
2010
18.2.
2011
25.2.
2011
TSTE1B
5NDS
5,005,25osto1500 0009.9.
2010
18.2.
2011
25.2.
2011
TUPM1B
95NDS
9,509,90osto1500 0009.9.
2010
18.2.
2011
25.2.
2011
TDAX0L
6000NDS
6 000,006 025,00osto1/1501 000 0009.9.
2010
17.12.
2010
27.12.
2010
TESX0X
2900NDS
2 900,002 875,00myynti1/100500 0009.9.
2010
17.12.
2010
27.12.
2010
TESX0L
2500NDS
2 500,002 525,00osto1/100500 0009.9.
2010
17.12.
2010
27.12.
2010
TESX0L
2650NDS
2 650,002 675,00osto1/100500 0009.9.
2010
17.12.
2010
27.12.
2010

Helsingissä 8.9.2010

NORDEA BANK AB (publ)
Tommi Saarnio

Lisätietoja: Tommi Saarnio puh.nro. +358-9-369 49354.