Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 14 uutta turbowarranttisarjaa 2.2.2011

01.02.11 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 14 uutta turbowarranttisarjaa 2.2.2011. Turbowarranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) ja Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V) osakkeet, Nordea Bank AB (publ):n (NDA1V) osaketalletustodistukset sekä DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeNokia Oyj:n (NOK1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) ja Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V) osakkeet, Nordea Bank AB (publ):n (NDA1V) osaketalletustodistukset, DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit
RajavertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
Kts. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä500 000 – 1 500 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:
http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.nokia.com,www.nokianrenkaat.fi,www.upm-kymmene.com,www.nordea.fi,www.sampo.fi,www.storaenso.com,www.wartsila.com,www.stoxx.com ja www.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbo-
war-
rantin
kaupan-
käynti-
tunnus
Turbo-
war-
rantin
ISIN-
koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
TDAX1O7200NDSFI4000017652DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TESX1O3050NDSFI4000017660Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
TNOK1D 72NDSFI4000017678Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TNOK1P 85NDSFI4000017686Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TNOK1E 66NDSFI4000017694Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TNOK1Q 95NDSFI4000017702Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TNRE1D 22NDSFI4000017710Nokian Renkaat OyjFI0009005318EURwww.nokianrenkaat.fi
TNDA1C 8NDSFI4000017728Nordea Bank AB (publ) FDRFI0009902530EURwww.nordea.fi
TSAM1D 195NDSFI4000017736Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
TSAM1P 235NDSFI4000017744Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
TSTE1D 75NDSFI4000017751Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
TSTE1P 10NDSFI4000017769Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
TUPM1D 135NDSFI4000017777UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-kymmene.com
TWRT1C 475NDSFI4000017785Wärtsilä OyjFI0009003727EURwww.wartsila.com

Taulukko 2

Turbo-
war-
rantin
kaupan-
käynti-
tunnus
Lunas-
tus-
hinta
Raja-
taso
Tyy-
ppi
Kerr-
oin
Turbo-
war-
rantin
luku-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvi-
tys-
päivä
TDAX1O7200NDS7 200,007 175,00myynti1/150750 0002.2.
2011
18.3.
2011
25.3.
2011
TESX1O3050NDS3 050,003 050,00myynti1/100500 0002.2.
2011
18.3.
2011
25.3.
2011
TNOK1D 72NDS7,207,20osto1/21 500 0002.2.
2011
20.4.
2011
29.4.
2011
TNOK1P 85NDS8,508,50myynti1/21 500 0002.2.
2011
20.4.
2011
29.4.
2011
TNOK1E 66NDS6,607,00osto11 500 0002.2.
2011
3.5.
2011
10.5.
2011
TNOK1Q 95NDS9,509,10myynti11 500 0002.2.
2011
3.5.
2011
10.5.
2011
TNRE1D 22NDS22,0024,50osto1/5500 0002.2.
2011
7.4.
2011
14.4.
2011
TNDA1C 8NDS8,008,25osto1500 0002.2.
2011
24.3.
2011
31.3.
2011
TSAM1D 195NDS19,5019,90osto1500 0002.2.
2011
14.4.
2011
21.4.
2011
TSAM1P 235NDS23,5023,10myynti1500 0002.2.
2011
14.4.
2011
21.4.
2011
TSTE1D 75NDS7,507,75osto1500 0002.2.
2011
20.4.
2011
29.4.
2011
TSTE1P 10NDS10,009,75myynti1500 0002.2.
2011
20.4.
2011
29.4.
2011
TUPM1D 135NDS13,5013,90osto1500 0002.2.
2011
7.4.
2011
14.4.
2011
TWRT1C 475NDS47,5050,00osto1/5500 0002.2.
2011
3.3.
2011
10.3.
2011

Helsingissä 1.2.2011
NORDEA BANK AB (publ)
Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 50112.