Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 10 uutta turbowarranttisarjaa 12.1.2011

11.01.11 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 10 uutta turbowarranttisarjaa 12.1.2011. Turbowarranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V), Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n (TLV1V), Fortum Oyj:n (FUM1V), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osakkeet ja DAX indeksi. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www. nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeNokia Oyj:n (NOK1V), Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n (TLV1V), Fortum Oyj:n (FUM1V), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osakkeet ja DAX indeksi
RajavertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
Kts. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä150 000 – 1 000 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:
http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.nokia.com,www.talvivaara.com,www.fortum.com,www.upm-kymmene.com,www.wartsila.com ja www.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.


Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbowarrantin
kaupan-
käyntitunnus
Turbo-warrantin
ISIN-
koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
TNOK1D 7NDSFI4000017454Nokia
Oyj
FI0009000681EURwww.nokia.
com
TTLV1C 6NDSFI4000017462Talvivaaran
Kaivososakey
htiö Oyj
FI0009014716EURwww.
talvivaara.
com
TTLV1O 85NDSFI4000017470Talvivaaran
Kaivososakey
htiö Oyj
FI0009014716EUR

www.
talvivaara.
com

TFUM1C 21NDSFI4000017488Fortum
Oyj
FI0009007132EURwww.fortum.
com
TFUM1O 245NDSFI4000017496Fortum OyjFI0009007132EUR

www.fort
um.
com

TUPM1D 12NDSFI4000017504UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-kymmene.com
TUPM1P 15NDSFI4000017512UPM-Kymmene OyjFI0009005987EUR

www.upm-kymmene.com

TWRT1C 50NDSFI4000017520Wärtsilä OyjFI0009003727EURwww.wartsila.
com
TDAX1B6800NDSFI4000017538DAXDE0008469008EURwww.
deutsche-boerse.com
TDAX1N7100NDSFI4000017546DAXDE0008469008EURwww.
deutsche-boerse.com

Taulukko 2

Turbo-
warrantin
kaupan-käyntitunnus
Lunas-
tus-hinta
Raja-tasoTyy-ppiKerr-oinTurbo-warrantin luku-määräLiikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvitys-päivä
TNOK1D 7NDS7,007,40osto11 000 00012.1.
2011
15.4.
2011
26.4.
2011
TTLV1C 6NDS6,006,40osto1150 00012.1.
2011
18.3.
2011
25.3.
2011
TTLV1O 85NDS8,508,10myynti1150 00012.1.
2011
18.3.
2011
25.3.
2011
TFUM1C 21NDS21,0021,40osto1500 00012.1.
2011
31.3.
2011
7.4.
2011
TFUM1O 245NDS24,5024,10myynti1500 00012.1.
2011
31.3.
2011
7.4.
2011
TUPM1D 12NDS12,0012,40osto1500 00012.1.
2011
7.4.
2011
14.4.
2011
TUPM1P 15NDS15,0014,60myynti1500 00012.1.
2011
7.4.
2011
14.4.
2011
TWRT1C 50NDS50,0052,50osto1/5500 00012.1.
2011
3.3.
2011
10.3.
2011
TDAX1B6800NDS6 8006 825osto1/150750 00012.1.
2011
18.2.
2011
25.2.
2011
TDAX1N7100NDS7 1007 075myynti1/150750 00012.1.
2011
18.2.
2011
25.2.
2011

Helsingissä 11.1.2011

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä +358 9 369 50112