Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 10 uutta turbowarranttisarjaa 20.1.2011

19.01.11 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 10 uutta turbowarranttisarjaa 20.1.2011. Turbowarranttien kohde-etuutena on Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V) ja UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osakkeet, Nordea Bank AB (publ):n (NDA1V) osaketalletustodistukset sekä DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www. nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeNokian Renkaat Oyj:n (NRE1V) ja UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osakkeet, Nordea Bank AB (publ):n (NDA1V) osaketalletustodistukset, DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit
RajavertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
Kts. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä500 000 – 750 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:
http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.nokianrenkaat.fi,www.upm-kymmene.com,www.nordea.fi, www.stoxx.com ja www.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.


Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbo-
warrantin
kaupankäyntitunnus
Turbo-
warrantin ISIN-koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
TNRE1D 24NDSFI4000017553Nokian
Renkaat
Oyj
FI0009005318EURwww.nokian
renkaat.fi
TNRE1P 35NDSFI4000017561Nokian
Renkaat
Oyj
FI0009005318EURwww.nokian
renkaat.fi
TUPM1P 16NDSFI4000017579UPM-
Kymmene
Oyj
FI0009005987EURwww.upm-
kymmene.com
TNDA1O 10NDSFI4000017587Nordea Bank
AB (publ)
FDR
FI0009902530EURwww.nordea.fi
TESX1B2850NDSFI4000017595Dow Jones
Euro Stox
x
50
EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX1N3100NDSFI4000017603Dow Jones
Euro Stoxx
50
EU0009658145EURwww.stoxx.com
TDAX1B6900NDSFI4000017611DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1B7000NDSFI4000017629DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1N7300NDSFI4000017637DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1N7350NDSFI4000017645DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com

Taulukko 2

Turbo-
warrantin
kaupan-
käyntitunnus
Lunastus-
hinta
RajatasoTyyppiKerroinTurbo-
war-
antin
luku-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvitys-
päivä
TNRE1D
24NDS
24,0026,50C1/5500
000
20.1.
2011
7.4.
2011
14.4.
2011
TNRE1P
35NDS
35,0032,50P1/5500
000
20.1.
2011
7.4.
2011
14.4.
2011
TUPM1P
16NDS
16,0015,60P1500
000
20.1.
2011
7.4.
2011
14.4.
2011
TNDA1O
10NDS
10,009,75P1500
000
20.1.
2011
24.3.
2011
31.3.
2011
TESX1B
2850NDS
2 850,002 850,00C1/100500
000
20.1.
2011
18.2.
2011
25.2.
2011
TESX1N
3100NDS
3 100,003 100,00P1/100500
000
20.1.
2011
18.2.
2011
25.2.
2011
TDAX1B
6900NDS
6 900,006 925,00C1/150750
000
20.1.
2011
18.2.
2011
25.2.
2011
TDAX1B
7000NDS
7 000,007 025,00C1/100500
000
20.1.
2011
18.2.
2011
25.2.
2011
TDAX1N
7300NDS
7 300,007 275,00P1/100500
000
20.1.
2011
18.2.
2011
25.2.
2011
TDAX1N
7350NDS
7 350,007 325,00P1/150750
000
20.1.
2011
18.2.
2011
25.2.
2011

Helsingissä 19.1.2011

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä p. +358 9 369 50112