Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 8 uutta turbowarranttisarjaa 10.2.2011

09.02.11 11:00 | Pörssitiedotteet

 

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 8 uutta turbowarranttisarjaa 10.2.2011. Turbowarranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V) osake sekä DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeNokia Oyj:n (NOK1V) osake, DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit
RajavertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
Kts. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä500 000 – 1 500 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:
http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.nokia.com,www.stoxx.comja www.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbo-
warrantin
kaupan-
käyntitunnus
Turbo-
warranti
ISIN-
koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
TDAX1C7050NDSFI4000017793DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1C7150NDSFI4000017868DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1O7400NDSFI4000017801DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1O7500NDSFI4000017819DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TESX1C2950NDSFI4000017827Dow Jones
Euro Stoxx 50
EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX1C3000NDSFI4000017835Dow Jones
Euro Stoxx 50
EU0009658145EURwww.stoxx.com
TNOK1D 8NDSFI4000017843Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TNOK1P 9NDSFI4000017850Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com

Taulukko 2

Turbo-
warrantin
kaupan-
käyntitunnus
Lunas-
tus-
hinta
Raja-
taso
TyyppiKerroinTurbo-warrantin
lukumäärä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvitys-
päivä
TDAX1C7050NDS7 0507 075osto1/150750 00010.2.
2011
18.3.
2011
25.3.
2011
TDAX1C7150NDS7 1507 175osto1/150750 00010.2.
2011
18.3.
2011
25.3.
2011
TDAX1O7400NDS7 4007 375myynti1/150750 00010.2.
2011
18.3.
2011
25.3.
2011
TDAX1O7500NDS7 5007 475myynti1/150750 00010.2.
2011
18.3.
2011
25.3.
2011
TESX1C2950NDS2 9502 950osto1/100500 00010.2.
2011
18.3.
2011
25.3.
2011
TESX1C3000NDS3 0003 000osto1/100500 00010.2.
2011
18.3.
2011
25.3.
2011
TNOK1D 8NDS8,008,00osto1/21 500 00010.2.
2011
20.4.
2011
29.4.
2011
TNOK1P 9NDS9,009,00myynti1/21 500 00010.2.
2011
20.4.
2011
29.4.
2011

Helsingissä 9.2.2011

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä +358 9 369 50112