Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 40 uutta warranttisarjaa 17.2.2011

16.02.11 11:47 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 40 uutta warranttisarjaa 17.2.2011. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Neste Oil Oyj:n (NES1V), Nokia Oyj:n (NOK1V), Outokumpu Oyj:n (OUT1V), Rautaruukki Oyj:n (RTRKS), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osakkeet, Nordea Bank AB (publ):n (NDA1V) osaketalletustodistukset ja OMXH25 ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit. Warrantit ovat osto- ja myynti warrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeFortum Oyj (FUM1V), Neste Oil Oyj (NES1V), Nokia Oyj:n (NOK1V), Outokumpu Oyj (OUT1V), Rautaruukki Oyj (RTRKS), Sampo Oyj (SAMAS), Stora Enso Oyj (STERV), UPM-Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeet, Nordea Bank AB (publ) (NDA1V) osaketalletustodistukset ja OMXH25 ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetustushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta Lopetushinnan määräytymispäivänä
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:

Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:

OMXH25 Indeksi:
Erääntymispäivänä / viimeisenä kaupankäyntipäivänä laskettu indeksin arvo, joka perustuu indeksiin sisältyvien osakkeiden volyymipainotettuihin keskihintoihin klo 9:40 – 18:30.

Dow Jones Euro Stoxx 50 Indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:

OMXH25 Ideksi:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

Dow Jones Euro Stoxx 50 Indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä3 000 000 – 15 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta: http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.fortum.com,www.nordea.fi,www.nesteoil.com,www.nokia.com, www.outokumpu.com,www.rautaruukki.fi, www.sampo.fi,www.storaenso.com,www.upmkymmene.com,www.omxnordicexchange.com ja www.stoxx.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

Turbo-
warrantin kaupan-
käyntitunnus
Turbo-
warrantin ISIN-koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden ISIN-koodi
ValuuttaLisätietoa yhtiöstä
NOK1C 68NDSFI4000017975Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1D 72NDSFI4000017983Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1E&nbs
p; 76NDS
FI4000017991Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1Q 62NDSFI4000018007Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1F 75NDSFI4000018015Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1R 6NDSFI4000018023Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1G 78NDSFI4000018031Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1I 8NDSFI4000020995Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK2L 85NDSFI4000021001Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
H251F2800NDSFI4000021019OMXH25FI0008900212EURwww.
omxnordicexchange.
com
H251R2400NDSFI4000021027OMXH25FI0008900212EURwww.
omxnordicexchange.
com
ESX1F3250NDSFI4000021035Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
ESX1R2800NDSFI4000021043Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
FUM1U 205NDSFI4000021050Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
FUM1I 24NDSFI4000021068Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
FUM1I 255NDSFI4000021076Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
FUM1L 265NDSFI4000021084Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
NDA1U 75NDSFI4000021092Nordea Bank AB (publ) FDRFI0009902530EURwww.nordea.fi
NDA1I 9NDSFI4000021100Nordea Bank AB (publ) FDRFI0009902530EURwww.nordea.fi
NDA1I 10NDSFI4000021118Nordea Bank AB (publ) FDRFI0009902530EURwww.nordea.fi
NES1U 115NDSFI4000021126Neste Oil OyjFI0009013296EURwww.nesteoil.com
NES1I 135NDSFI4000021134Neste Oil OyjFI0009013296EURwww.nesteoil.com
NES1I 145NDSFI4000021142Neste Oil OyjFI0009013296EURwww.nesteoil.com
OUT1U 125NDSFI4000021159Outokumpu OyjFI0009002422EURwww.outokumpu.com
OUT1I 14NDSFI4000021167Outokumpu OyjFI0009002422EURwww.outokumpu.com
OUT1I 15NDSFI4000021175Outokumpu OyjFI0009002422EURwww.outokumpu.com
RTR1U 165NDSFI4000021183Rautaruukki OyjFI0009003552EURwww.rautaruukki.fi
RTR1I 185NDSFI4000021191Rautaruukki OyjFI0009003552EURwww.rautaruukki.fi
RTR1I 20NDSFI4000021209Rautaruukki OyjFI0009003552EURwww.rautaruukki.fi
SAM1U 21NDSFI4000021217Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
SAM1I 235NDSFI4000021225Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
SAM1I 25NDSFI4000021233Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
STE1U 72NDSFI4000021241Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
STE1I 9NDSFI4000021258Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
STE1I 105NDSFI4000021266Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
STE1L 11NDSFI4000021274Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
UPM1U 135NDSFI4000021282UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-kymmene.com
UPM1I 155NDSFI4000021290UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-kymmene.com
UPM1I 17NDSFI4000021308UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-kymmene.com
UPM1L 18NDSFI4000021316UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-kymmene.com

Taulukko 2

Turbo-
War-
rantin kaupan-käynti-
tunnus
Lunas-
tus-
hinta
Tyy-
ppi
Kerr-
oin
Warrantin lukumääräLiikkee-
seen-lasku-päivä
Eräänt-
ymis-
päivä
Selvi-
tys-
päivä
NOK1C 68NDS6,80C1/515 000 00017.2.201118.3.201125.3.2011
NOK1D 72NDS7,20C1/515 000 00017.2.201115.4.201126.4.2011
NOK1E 76NDS7,60C1/515 000 00017.2.201120.5.201127.5.2011
NOK1Q 62NDS6,20P1/515 000 00017.2.201120.5.201127.5.2011
NOK1F 75NDS7,50C1/515 000 00017.2.201117.6.201127.6.2011
NOK1R 6NDS6,00P1/515 000 00017.2.201117.6.201127.6.2011
NOK1G 78NDS7,80C1/515 000 00017.2.201115.7.201122.7.2011
NOK1I 8NDS8,00C1/515 000 00017.2.201116.9.201123.9.2011
NOK2L 85NDS8,50C1/515 000 00017.2.201121.12.20124.1.2013
H251F2800NDS2 800,00C1/1003 000 00017.2.201117.6.201127.6.2011
H251R2400NDS2 400,00P1/1003 000 00017.2.201117.6.201127.6.2011
ESX1F3250NDS3 250,00C1/1003 000 00017.2.201117.6.201127.6.2011
ESX1R2800NDS2 800,00P1/1003 000 00017.2.201117.6.201127.6.2011
FUM1U 205NDS20,50P1/53 000 00017.2.201116.9.201123.9.2011
FUM1I 24NDS24,00C1/53 000 00017.2.201116.9.201123.9.2011
FUM1I 255NDS25,50C1/53 000 00017.2.201116.9.201123.9.2011
FUM1L 265NDS26,50C1/53 000 00017.2.201116.12.201123.12.2011
NDA1U 75NDS7,50P1/53 000 00017.2.201116.9.201123.9.2011
NDA1I 9NDS9,00C1/53 000 00017.2.201116.9.201123.9.2011
NDA1I 10NDS10,00C1/53 000 00017.2.201116.9.201123.9.2011
NES1U 115NDS11,50P1/53 000 00017.2.201116.9.201123.9.2011
NES1I 135NDS13,50C1/53 000 00017.2.201116.9.201123.9.2011
NES1I 145NDS14,50C1/53 000 00017.2.201116.9.201123.9.2011
OUT1U 125NDS12,50P1/53 000 00017.2.201116.9.201123.9.2011
OUT1I 14NDS14,00C1/53 000 00017.2.201116.9.201123.9.2011
OUT1I 15NDS15,00C1/53 000 00017.2.201116.9.201123.9.2011
RTR1U 165NDS16,50P1/53 000 00017.2.201116.9.201123.9.2011
RTR1I 185NDS18,50C1/53 000 00017.2.201116.9.201123.9.2011
RTR1I 20NDS20,00C1/53 000 00017.2.201116.9.201123.9.2011
SAM1U 21NDS21,00P1/53 000 00017.2.201116.9.201123.9.2011
SAM1I 235NDS23,50C1/53 000 00017.2.201116.9.201123.9.2011
SAM1I 25NDS25,00C1/53 000 00017.2.201116.9.201123.9.2011
STE1U 72NDS7,20P1/53 000 00017.2.201116.9.201123.9.2011
STE1I 9NDS9,00C1/53 000 00017.2.201116.9.201123.9.2011
STE1I 105NDS10,50C1/53 000 00017.2.201116.9.201123.9.2011
STE1L 11NDS11,00C1/53 000 00017.2.201116.12.201123.12.2011
UPM1U 135NDS13,50P1/53 000 00017.2.201116.9.201123.9.2011
UPM1I 155NDS15,50C1/53 000 00017.2.201116.9.201123.9.2011
UPM1I 17NDS17,00C1/53 000 00017.2.201116.9.201123.9.2011
UPM1L 18NDS18,00C1/53 000 00017.2.201116.12.201123.12.2011

Helsingissä 16.2.2011

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä
Lisätietoja: Juha Mikkilä +358 9 369 49354