Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 9 uutta turbowarranttisarjaa 26.2.2011

25.02.11 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 9 uutta turbowarranttisarjaa 28.2.2011. Turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Nokia Oyj:n (NOK1V), Sampo Oyj:n (SAMAS) ja Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n (TLV1V) osakkeet, sekä DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www. nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeNokia Oyj:n (NOK1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n (TLV1V) osakkeet, sekä DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit
RajavertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
Ks. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä500 000 – 1 500 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:
http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.nokia.com,www.sampo.fi,www.talvivaara.com,www.stoxx.com ja www.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbo-
warrantin
kaupan-
käyntitunnus
Turbo-
warrantin
ISIN-koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden ISIN-
koodi
Va-
luutta
Lisätietoa
yhtiöstä
TNOK1D 59NDSFI4000021407Nokia
Oyj
FI0009000681EURwww.nokia.com
TSAM1P 245NDSFI4000021415Sampo
Oyj
FI0009003305EURwww.sampo.fi
TTLV1F 52NDSFI4000021423Talvivaaran
Kaivososa-
keyhtiö Oyj
FI0009014716EURwww.talvivaara.com
TTLV1R 8NDSFI4000021431Talvivaaran
Kaivososa-
keyhtiö Oyj
FI0009014716EURwww.talvivaara.com
TDAX1D6950NDSFI4000021449DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1P7300NDSFI4000021456DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1P7400NDSFI4000021464DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TESX1F2850NDSFI4000021472Dow Jones
Euro Stoxx 50
EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX1R3050NDSFI4000021480Dow Jones
Euro Stoxx 50
EU0009658145EURwww.stoxx.com


Taulukko 2

Turbo-
warrantin
kaupan-
käynti-
tunnus
Lunastus-
hinta
RajatasoTyy-
ppi
Kerr-
oin
Turbo-
warr-
antin
luku-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvi-
tys-
päivä
TNOK1D 59NDS5,905,90C1/21 500 00028.2.201120.4.
2011
29.4.
2011
TSAM1P 245NDS24,5024,10P1500 00028.2.201114.4.
2011
21.4.
2011
TTLV1F 52NDS5,205,60C1500 00028.2.201117.6.
2011
27.6.
2011
TTLV1R 8NDS8,007,60P1500 00028.2.201117.6.
2011
27.6.
2011
TDAX1D6950NDS6 9506 975C1/150750 00028.2.201115.4.
2011
26.4.
2011
TDAX1P7300NDS7 3007 275P1/150750 00028.2.201115.4.
2011
26.4.
2011
TDAX1P7400NDS7 4007 375P1/150750 00028.2.201115.4.
2011
26.4.
2011
TESX1F2850NDS2 8502 850C1/100500 00028.2.201117.6.
2011
27.6.
2011
TESX1R3050NDS3 0503 050P1/100500 00028.2.201117.6.
2011
27.6.
2011


Helsingissä 25.2.2011

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 50112.