Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 9 uutta turbowarranttisarjaa 15.3.2011

14.03.11 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 9 uutta turbowarranttisarjaa 15.3.2011. Turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Stora Enso Oyj:n (STERV) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osakkeet, sekä DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www. nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeStora Enso Oyj:n (STERV) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osakkeet, DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit
RajavertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
Ks. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä500 000 – 1 500 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:
http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.storaenso.com,www.wartsila.com, www.stoxx.com ja www.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbo-
warr-
antin
kaupan-
käynti-
tunnus
Turbo-
warr-
antin
ISIN-
koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
TSTE1D
7NDS
FI4000021498Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
TWRT1F
185NDS
FI4000021506Wärtsilä OyjFI0009003727EURwww.wartsila.com
TWRT1R
33NDS
FI4000021514Wärtsilä OyjFI0009003727EURwww.wartsila.com
TDAX1D
6800NDS
FI4000021522DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1D
6900NDS
FI4000021530DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1P
7150NDS
FI400
0021548
DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1P
7250NDS
FI4000021555DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TESX1F
2800NDS
FI4000021563Dow Jones
Euro
Stoxx
50
EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX1R
3000NDS
FI4000021571Dow Jones
Euro
Stoxx
50
EU0009658145EURwww.stoxx.com

Taulukko 2

Turbo-
warr-
antin
kaupan-
käynti-
tunnus
Lunastus-
hinta
Raja-
taso
Tyy-
ppi
Kerr-
oin
Turbo-
warr-
antin luku-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvi-
tys-
päivä
TSTE1D
7NDS
7,007,25C1500 00015.3.201120.4.201129.4.2011
TWRT1F
185NDS
18,5021,00C1/5500 00015.3.201117.6.201127.6.2011
TWRT1R
33NDS
33,0030,50P1/5500 00015.3.201117.6.201127.6.2011
TDAX1D
6800NDS
6 800,006 825,00C1/150750 00015.3.201115.4.201126.4.2011
TDAX1D
6900NDS
6 900,006 925,00C1/150750 00015.3.201115.4.201126.4.2011
TDAX1P
7150NDS
7 150,007 125,00P1/150750 00015.3.201115.4.201126.4.2011
TDAX1P
7250NDS
7 250,007 225,00P1/150750 00015.3.201115.4.201126.4.2011
TESX1F
2800NDS
2 800,002 800,00C1/100500 00015.3.201117.6.201127.6.2011
TESX1R
3000NDS
3 000,003 000,00P1/100500 00015.3.201117.6.201127.6.2011

Helsingissä 14.3.2011

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä +358 9 369 50112