Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 11 uutta warranttisarjaa 16.3.2011

15.03.11 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 11 uutta warranttisarjaa 16.3.2011. Warranttien kohde-etuuksina ovat Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOK1V), Outokumpu Oyj:n (OUT1V), Rautaruukki Oyj:n (RTRKS), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV) ja UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osakkeet. Warrantit ovat osto- ja myynti warrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeFortum Oyj (FUM1V), Metso Oyj (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOK1V), Outokumpu Oyj (OUT1V), Rautaruukki Oyj (RTRKS), Sampo Oyj (SAMAS), Stora Enso Oyj (STERV) ja UPM-Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeet
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta Lopetushinnan määräytymispäivänä
Lopetushinnan määräytymispäiväVirallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeNasdaq OMX Helsinki Oy
Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä3 000 000 – 15 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta: http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.fortum.com,www.metso.com, www.nokia.com,www.outokumpu.com,www.rautaruukki.fi, www.sampo.fi,www.storaenso.com ja www.upmkymmene.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

Warrantin
kaupankäynti-
tunnus
Warrantin
ISIN-koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
FUM1E 22NDSFI4000021589Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
OUT1E 13NDSFI4000021597Outokumpu OyjFI0009002422EURwww.outokumpu.com
RTR1E 17NDSFI4000021605Rautaruukki OyjFI0009003552EURwww.rautaruukki.fi
SAM1E 225NDSFI4000021613Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
STE1E 8NDSFI4000021621Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
UPM1E 145NDSFI4000021639UPM-Kymmene
Oyj
FI0009005987EURwww.upm-
kymmene.com
MEO1D 37NDSFI4000021647Metso OyjFI0009007835EURwww.metso.com
MEO1Q 34NDSFI4000021654Metso OyjFI0009007835EURwww.metso.com
MEO1E 38NDSFI4000021662Metso OyjFI0009007835EURwww.metso.com
NOK1E 6NDSFI4000021670Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1H 64NDSFI4000021688Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com

Taulukko 2

Warrantin
kaupankäynti-
tunnus
Lunastus-
hinta
Tyy-
ppi
Kerr-
oin
Warranttien
kokonais-
määrä
Liikkee-
seen-
laskupäivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvitys-
päivä
FUM1E 22NDS22,00C1/53 000 00016.3.201120.5.201127.5.2011
OUT1E 13NDS13,00C1/53 000 00016.3.201120.5.201127.5.2011
RTR1E 17NDS17,00C1/53 000 00016.3.201120.5.201127.5.2011
SAM1E 225NDS22,50C1/53 000 00016.3.201120.5.201127.5.2011
STE1E 8NDS8,00C1/53 000 00016.3.201120.5.201127.5.2011
UPM1E 145NDS14,50C1/53 000 00016.3.201120.5.201127.5.2011
MEO1D 37NDS37,00C1/53 000 00016.3.201115.4.201126.4.2011
MEO1Q 34NDS34,00P1/53 000 00016.3.201120.5.201127.5.2011
MEO1E 38NDS38,00C1/53 000 00016.3.201120.5.201127.5.2011
NOK1E 6NDS6,00C1/515 000 00016.3.201120.5.201127.5.2011
NOK1H 64NDS6,40C1/515 000 00016.3.201119.8.201126.8.2011

Helsingissä 15.3.2011

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä
Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 49354.