Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 11 uutta turbowarranttisarjaa 18.3.2011

17.03.11 12:41 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 11 uutta turbowarranttisarjaa 18.3.2011. Turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Stora Enso Oyj:n (STERV) ja Nokia Oyj:n (NOK1V) osakkeet, sekä DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www. nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeStora Enso Oyj:n (STERV) ja Nokia Oyj:n (WRT1V) osakkeet, DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit
RajavertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
Ks. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä500 000 – 1 500 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:
http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.storaenso.com,www.nokia.com, www.stoxx.com ja www.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbo-
warrantin
kaupan-
käyntitunnus
Turbo-
warrantin
ISIN-koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-koodi
Va-
luutta
Lisätietoa
yhtiöstä
TNOK1E 45NDSFI4000021696Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TNOK1D 53NDSFI4000021704Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TNOK1P 62NDSFI4000021712Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TSTE1D 65NDSFI4000021720Stora Enso
Oyj
FI0009005961EURwww.storaenso.com
TDAX1E6350NDSFI4000021738DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1E6450NDSFI4000021746DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1E6550NDSFI4000021753DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1Q6850NDSFI4000021761DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1Q7000NDSFI4000021779DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TESX1F2700NDSFI4000021795Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX1R2900NDSFI4000021803Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com

Taulukko 2

Turbo-
warrantin
kaupan-
käynti-
tunnus
Lunastus-
hinta
RajatasoTyy-
ppi
Kerr-
oin
Turbo-
warr-
antin
luku-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvi-
tys-
päivä
TNOK1E 45NDS4,504,90osto11 500 00018.3.
2011
3.5.
2011
10.5.
2011
TNOK1D 53NDS5,305,30osto1/21 500 00018.3.
2011
20.4.
2011
29.4.
2011
TNOK1P 62NDS6,206,20myynti1/21 500 00018.3.
2011
20.4.
2011
29.4.
2011
TSTE1D 65NDS6,506,75osto1500 00018.3.
2011
20.4.
2011
29.4.
2011
TDAX1E6350NDS6 350,006 375,00osto1/150750 00018.3.
2011
20.5.
2011
27.5.
2011
TDAX1E6450NDS6 450,006 475,00osto1/150750 00018.3.
2011
20.5.
2011
27.5.
2011
TDAX1E6550NDS6 550,006 575,00osto1/150750 00018.3.
2011
20.5.
2011
27.5.
2011
TDAX1Q6850NDS6 850,006 825,00myynti1/150750 00018.3.
2011
20.5.
2011
27.5.
2011
TDAX1Q7000NDS7 000,006 975,00myynti1/150750 00018.3.
2011
20.5.
2011
27.5.
2011
TESX1F2700NDS2 700,002 700,00osto1/100500 00018.3.
2011
17.6.
2011
27.6.
2011
TESX1R2900NDS2 900,002 900,00myynti1/100500 00018.3.
2011
17.6.
2011
27.6.
2011

Helsingissä 17.3.2011

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 50112.