Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 14 uutta turbowarranttisarjaa 1.4.2011

31.03.11 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 14 uutta turbowarranttisarjaa 1.4.2011. Turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Metso Oyj:n (MEO1V) ja Nokia Oyj:n (NOK1V) osakkeet, Nordea Bank AB (publ):n (NDA1V) osaketalletustodistukset sekä DAX – ja Dow Jones Euro Stoxx 50 -indeksit. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www. nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeMetso Oyj:n (MEO1V) ja Nokia Oyj:n (WRT1V) osakkeet, Nordea Bank AB (publ):n (NDA1V) osaketalletustodistukset, DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit
RajavertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
Ks. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä
Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä500 000 – 1 500 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:
http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.metso.com,www.nokia.com, www.nordea.fi,www.stoxx.com ja www.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbo-
warrantin kaupan-
käyntitunnus
Turbo-
warrantin
ISIN-koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
TNOK1D 6NDSFI4000021928Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TNOK1Q 75NDSFI4000021936Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TMEO1F 32NDSFI4000021944Metso OyjFI0009007835EURwww.metso.com
TMEO1R 48NDSFI4000021951Metso OyjFI0009007835EURwww.metso.com
TNDA1F 65NDSFI4000021969Nordea Bank
AB (publ) FDR
FI0009902530EURwww.nordea.fi
TNDA1R 9NDSFI4000021977Nordea Bank
AB (publ) FDR
FI0009902530EURwww.nordea.fi
TDAX1E6750NDSFI4000021985DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1E6850NDSFI4000022421DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1E6950NDSFI4000022439DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1Q7100NDSFI4000022447DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1Q7200NDSFI4000022454DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1Q7300NDSFI4000022462DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TESX1E2850NDSFI4000022470Dow Jones
Euro Stoxx 50
EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX1Q3100NDSFI4000022488Dow Jones
Euro Stoxx 50
EU0009658145EURwww.stoxx.com

Taulukko 2

Turbo-
warrantin
kaupan-
käyntitunnus
Lunas-
tus-
hinta
Raja-
taso
Tyy-
ppi
Kerr-
oin
Turbo-
war-
antin
luku-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvi-
tys-
päivä
TNOK1D 6NDS6,006,00C1/21 5000001.4.201120.4.201129.4.2011
TNOK1Q 75NDS7,507,10P11 0000001.4.20113.5.201110.5.2011
TMEO1F 32NDS32,0034,50C1/5500 0001.4.201117.6.201127.6.2011
TMEO1R 48NDS48,0045,50P1/5500 0001.4.201117.6.201127.6.2011
TNDA1F 65NDS6,506,75C1500 0001.4.201117.6.201127.6.2011
TNDA1R 9NDS9,008,75P1500 0001.4.201117.6.201127.6.2011
TDAX1E6750NDS6 750,006 775,00C1/150750 0001.4.201120.5.201127.5.2011
TDAX1E6850NDS6 850,006 875,00C1/150750 0001.4.201120.5.201127.5.2011
TDAX1E6950NDS6 950,006 975,00C1/150750 0001.4.201120.5.201127.5.2011
TDAX1Q7100NDS7 100,007 075,00P1/150750 0001.4.201120.5.201127.5.2011
TDAX1Q7200NDS7 200,007 175,00P1/150750 0001.4.201120.5.201127.5.2011
TDAX1Q7300NDS7 300,007 275,00P1/150750 0001.4.201120.5.201127.5.2011
TESX1E2850NDS2 850,002 850,00C1/150750 0001.4.201120.5.201127.5.2011
TESX1Q3100NDS3 100,003 100,00P1/150750 0001.4.201120.5.201127.5.2011

Helsingissä 31.3.2011
NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä
Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 50112.