Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 8 uutta turbowarranttisarjaa 8.4.2011

07.04.11 10:30 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 8 uutta turbowarranttisarjaa 8.4.2011. Turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Fortum Oyj:n (FUM1V), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V) ja UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osakkeet sekä DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

 

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www. nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeFortum Oyj:n (FUM1V), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V) ja UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osakkeet sekä DAX-indeksi.
Rajavertailuhinta

 

 

Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

 

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta,
Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
 Ks. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

 

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä500 000 –  750 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj 
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

 

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 
eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot
turbowarrantin
kohteesta ja
kohdeyhtiöstä
Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:
http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.fortum.com,www.upm.comwww.nokianrenkaat.fi ja www.deutsche-boerse.com.  Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit:

Taulukko 1

Turbowarrantin kaupan-
käyntitunnus
Turbo-
warrantinI
SIN-
koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden 
ISIN-koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
TFUM1F 21NDSFI4000022496Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
TFUM1R 26NDSFI4000022504Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
TNRE1F 28NDSFI4000022512Nokian 
Renkaat Oyj
FI0009005318EURwww.nokian
renkaat.fi
TNRE1R 40NDSFI4000022520Nokian 
Renkaat Oyj
FI0009005318EURwww.nokian
renkaat.fi
TUPM1F 13NDSFI4000022538UPM-
Kymmene Oyj
FI0009005987EURwww.upm-
kymmene.com
TUPM1R 17NDSFI4000022546UPM-
Kymmene Oyj
FI0009005987EURwww.upm-
kymmene.com
TDAX1E7050NDSFI4000022553DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TD
AX1Q7350NDS
FI4000022561DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com

Taulukko 2

Turbo-
warrantin 
kaupan-
käyntitunnus
Lunas-
tushinta
Raja-
taso
Tyyp-
pi
Kerr-
oin
Turbo-
warrantin luku-
määrä
Liikkee-
seen
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvi-
tys-
päivä
TFUM1F 21NDS21,0021,40C1500 0008.4.201117.6.201127.6.
2011
TFUM1R 26NDS26,0025,60P1500 0008.4.201117.6.201127.6.
2011
TNRE1F 28NDS28,0030,00C1/5 500 0008.4.201117.6.201127.6.
2011
TNRE1R 40NDS40,0038,00P1/5 500 0008.4.201117.6.201127.6.
2011
TUPM1F 13NDS13,0013,40C1500 0008.4.201117.6.201127.6.
2011
TUPM1R 17NDS17,0016,60P1500 0008.4.201117.6.201127.6.
2011
TDAX1E7050NDS7 0507 075C1/150750 0008.4.201120.5.201127.5.
2011
TDAX1Q7350NDS7 3507 325P1/150750 0008.4.201120.5.201127.5.
2011

 

Helsingissä 7.4.2011

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä p. +358 9 369 50112