Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 16 uutta warranttisarjaa 27.4.2011

26.04.11 10:18 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 16 uutta warranttisarjaa 27.4.2011. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOK1V), Outokumpu Oyj:n (OUT1V) osakkeet ja OMXH25 ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit. Warrantit ovat osto- ja myynti warrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

 

Warranttikohtaiset ehdot

 

Kaikki warrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeFortum Oyj (FUM1V), Metso Oyj (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOK1V), Outokumpu Oyj (OUT1V) osakkeet ja OMXH25 ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

 

 

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetustushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta Lopetushinnan määräytymispäivänä
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:

 

 

Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:

 

OMXH25 Indeksi:
Erääntymispäivänä / viimeisenä kaupankäyntipäivänä laskettu indeksin arvo, joka perustuu indeksiin sisältyvien osakkeiden volyymipainotettuihin keskihintoihin klo 9:40 – 18:30.

 

Dow Jones Euro Stoxx 50 Indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:

 

 

Nasdaq OMX Helsinki Oy

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:

 

OMXH25 Ideksi:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

 

Dow Jones Euro Stoxx 50 Indeksi:
EUREX

 

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä3 000 000 – 15 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.

 

 

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

 

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

 

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

 

Noteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

 

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

 

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

 

Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.fortum.com,www.metso.comwww.nokia.comwww.outokumpu.com,www.omxnordicexchange.com ja www.stoxx.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

 

 

Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

 

Warrantin
kaupan-
käynti-
tunnus
Warrantin
ISIN-koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
NOK1F  62NDSFI4000022579Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1G   6NDSFI4000022587Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1G  64NDSFI4000022595Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1T  58NDSFI4000022603Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1I  66NDSFI4000022611Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1J  68NDSFI4000022629Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
H251S2500NDSFI4000022637OMXH25FI0008900212EURwww.omxnordic
exchange.com
H251G2700NDSFI4000022645OMXH25FI0008900212EUR
www.omxnordic
exchange.com
ESX1S2700NDSFI4000022652Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
ESX1G3100NDSFI4000022660Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
FUM1S 215NDSFI4000022678Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
FUM1G  25NDSFI4000022686Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
MEO1S 375NDSFI4000022694Metso OyjFI0009007835EURwww.metso.com
MEO1G  42NDSFI4000022702Metso OyjFI0009007835EURwww.metso.com
OUT1S 105NDSFI4000022710Outokumpu OyjFI0009002422EURwww.outokumpu.com
OUT1G  12NDSFI4000022728Outokumpu OyjFI0009002422EURwww.outokumpu.com

 

 

Taulukko 2

 

Warrantin
kaupan
käynti-
tunnus
Lunastus-
hinta
TyyppiKerroinWarrant-
tien
kokonais-
määrä
Liikkee-
seen
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvi-
tys-
päivä
NOK1F  62NDS6,20osto   1/5 15 000 00027.4.201117.6.201127.6.
2011
NOK1G   6NDS6,00osto   1/5 15 000 00027.4.201115.7.201122.7.
2011
NOK1G  64NDS6,40osto   1/5 15 000 00027.4.201115.7.201122.7.
2011
NOK1T  58NDS5,80myynti   1/5 15 000 00027.4.201119.8.201126.8.
2011
NOK1I  66NDS6,60osto   1/5 15 000 00027.4.201116.9.201123.9.
2011
NOK1J  68NDS6,80osto   1/5 15 000 00027.4.201121.10.201128.10.
2011
H251S2500NDS2 500,00myynti   1/1003 000 00027.4.201115.7.201122.7.
2011
H251G2700NDS2 700,00osto   1/1003 000 00027.4.201115.7.201122.7.
2011
ESX1S2700NDS2 700,00myynti   1/1003 000 00027.4.201115.7.201122.7.
2011
ESX1G3100NDS3 100,00osto   1/1003 000 00027.4.201115.7.201122.7.
2011
FUM1S 215NDS21,50myynti   1/5 3 000 00027.4.201115.7.201122.7.
2011
FUM1G  25NDS25,00osto   1/5 3 000 00027.4.201115.7.201122.7.
2011
MEO1S 375NDS37,50myynti   1/5 3 000 00027.4.201115.7.201122.7.
2011
MEO1G  42NDS42,00osto   1/5 3 000 00027.4.201115.7.201122.7.
2011
OUT1S 105NDS10,50myynti   1/5 3 000 00027.4.201115.7.201122.7.
2011
OUT1G  12NDS12,00osto   1/5 3 000 00027.4.201115.7.201122.7.
2011

Helsingissä 26.4.2011

 

NORDEA BANK AB (publ)

 

Juha Mikkilä                             
Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 49354.