Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 9 uutta turbowarranttisarjaa 27.4.2011

26.04.11 10:19 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 9 uutta turbowarranttisarjaa 27.4.2011. Turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Stora Enso Oyj:n (STERV) osakkeet, sekä DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit.  Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

 

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www. nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeStora Enso Oyj:n (STERV) osakkeet, DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit.
Rajavertailuhinta

 

 

Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

 

 

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
 Ks. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

 

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

 

 

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

 

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

 

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä500 000 –  750 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj 
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

 

 

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

 

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

 

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

 

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

 

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

 

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:
http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.storaenso.com,www.stoxx.com ja www.deutsche-boerse.com.  Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

 

 

 

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

             

 

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit:

Taulukko 1

DE0008469008

Turbowarrantin kaupankäyntitunnusTurbowarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodiValuuttaLisätietoa yhtiöstä
TSTE1I  75NDSFI4000022736Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
TSTE1U  95NDSFI4000022744Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
TDAX1F7000NDSFI4000022751DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1F7100NDSFI4000022769DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1F7200NDSFI4000022777DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1R7400NDSFI4000022785DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1R7450NDSFI4000022793DAXEURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1R7550NDSFI4000022801DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TESX1F2850NDS1FI4000022819Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com

Taulukko 2

Turbowarr-
antin kaupan-
käyntitunnus
Lunas-
tus-
hinta
Raja-
taso
Tyy-
ppi
Kerr-
oin
Turbo-
warr-
antin luku-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvitys-
päivä
TSTE1I  75NDS7,507,75osto1500 00027.4.201116.9.201123.9.2011
TSTE1U  95NDS9,509,25myynti1500 00027.4.201116.9.201123.9.2011
TDAX1F7000NDS7 0007 025osto1/150750 00027.4.201117.6.201127.6.2011
TDAX1F7100NDS7 1007 125osto1/150750 00027.4.201117.6.201127.6.2011
TDAX1F7200NDS7 2007 225osto1/150750 00027.4.201117.6.201127.6.2011
TDAX1R7400NDS7 4007 375myynti1/150750 00027.4.201117.6.201127.6.2011
TDAX1R7450NDS7 4507 425myynti1/150750 00027.4.201117.6.201127.6.2011
TDAX1R7550NDS7 5507 525myynti1/150750 00027.4.201117.6.201127.6.2011
TESX1F2850NDS12 8502 850osto1/100500 00027.4.201117.6.201127.6.2011

Helsingissä 26.4.2011

 

NORDEA BANK AB (publ)

 

Juha Mikkilä                                
Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 50112.