Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 16 uutta turbowarranttisarjaa 4.5.2011

03.05.11 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 16 uutta turbowarranttisarjaa 4.5.2011. Turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Nokia Oyj:n ja UPM-Kymmene Oyj:n osakkeet, sekä DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit.  Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeNokia Oyj:n (NOK1V) ja UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osakkeet, DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit.
RajavertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen
määrä
Ostowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

 

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
 Ks. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan
määräytymispäivä
Jos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä /
viimeinen
kaupankäyntipäivä
Aikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

 

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan
määräytyminen
Lopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä500 000 –  1 500 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj 
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

 

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot
turbowarrantin
kohteesta ja
kohdeyhtiöstä
Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:
http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.nokia.comwww.upm-kymmene.comwww.stoxx.com ja www.deutsche-boerse.com.  Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

 

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit:

Taulukko 1

Turbo-
warrantin
kaupan-
käyntitunnus
Turbo-
warrantin
ISIN-koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-koodi
Va-
luutta
Lisätietoa
yhtiöstä
TNOK1I  42NDSFI4000022827Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TNOK1I   5NDSFI4000022835Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TNOK1G  56NDSFI4000022843Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TNOK1S  65NDSFI4000022850Nok
ia Oyj
FI0009000681EURwww.nokia.com
TNOK1U   7NDSFI4000022868Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TNOK1U  75NDSFI4000022876Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TUPM1I 125NDSFI4000022884UPM-
Kymmene
Oyj
FI0009005987EURwww.upm-
ymmene.com
TDAX1G7350NDSFI4000022892DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1F7450NDSFI4000022900DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1F7500NDSFI4000022918DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1R7650NDSFI4000022926DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1R7700NDSFI4000022934DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1R7750NDSFI4000022942DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1S7850NDSFI4000022959DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TESX1G2950NDSFI4000022967Dow Jones 
Euro Stoxx 50
EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX1S3150NDSFI4000022975Dow Jones 
Euro Stoxx 50
EU0009658145EURwww.stoxx.com

Taulukko 2

Turbo-
warrantin
kaupan-
käynti-
tunnus
Lunastus-
hinta
RajatasoTyy-
ppi
Kerr-
oin
Turbo-war-
rantin
luku-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvi-
tys-
päivä
TNOK1I  42NDS4,204,50osto11 500 0004.5.201116.9.
2011
23.9.
2011
TNOK1I   5NDS5,005,30osto11 500 0004.5.201116.9.
2011
23.9.
2011
TNOK1G  56NDS5,605,60osto1/21 500 0004.5.201115.7.
2011
22.7.
2011
TNOK1S  65NDS6,506,50myynti1/21 500 0004.5.201115.7.
2011
22.7.
2011
TNOK1U   7NDS7,006,70myynti11 500 0004.5.201116.9.
2011
23.9.
2011
TNOK1U  75NDS7,507,20myynti11 500 0004.5.201116.9.
2011
23.9.
2011
TUPM1I 125NDS12,5012,90osto1500 0004.5.201116.9.
2011
23.9.
2011
TDAX1G7350NDS7 3507 375osto   1/150750 0004.5.201115.7.
2011
22.7.
2011
TDAX1F7450NDS7 4507 475osto   1/150750 0004.5.201117.6.
2011
27.6.
2011
TDAX1F7500NDS7 5007 525osto   1/150750 0004.5.201117.6.
2011
27.6.
2011
TDAX1R7650NDS7 6507 625myynti   1/150750 0004.5.201117.6.
2011
27.6.
2011
TDAX1R7700NDS7 7007 675myynti   1/150750 0004.5.201117.6.
2011
27.6.
2011
TDAX1R7750NDS7 7507 725myynti   1/150750 0004.5.201117.6.
2011
27.6.
2011
TDAX1S7850NDS7 8507 825myynti   1/150750 0004.5.201115.7.
2011
22.7.
2011
TESX1G2950NDS2 9502 950osto   1/100500 0004.5.201115.7.
2011
22.7.
2011
TESX1S3150NDS3 1503 150myynti   1/100500 0004.5.201115.7.
2011
22.7.
2011

Helsingissä 3.5.2011

NORDEA BANK AB (publ)

 

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä p. +358 9 369 50112