Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 15 uutta warranttisarjaa 6.6.2011

03.06.11 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 15 uutta warranttisarjaa 6.6.2011. Warranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj. Warrantit ovat osto- ja myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeNokia Oyj (NOK1V)
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

 

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetustushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta Lopetushinnan määräytymispäivänä
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:

 

Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:

 

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä15 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.

 

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nokia.com
Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

 

Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

Warrantin
kaupan-
käynti-
tunnus
Warrantin
ISIN-koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
NOK1R  44NDSFI4000023304Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1F  44NDSFI4000023312Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1G  46NDSFI4000023320Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1T  42NDSFI4000023338Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1H  42NDSFI4000023346Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1H  48NDSFI4000023353Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1I   5NDSFI4000023361Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1V   4NDSFI4000023379Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1J  44NDSFI4000023387Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1J  48NDSFI4000023395Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1X  38NDSFI4000023403Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1L   4NDSFI4000023411Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK2C  52NDSFI4000025069Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK2L   5NDSFI4000025077Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK3L   6NDSFI4000025085Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com

 

Taulukko 2

War-
rantin
kaupan-
käynti-
tunnus
Lunas-
tus-
hinta
Tyy-
ppi
Kerr-
oin
Warranttien
kokonais-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvitys-
päivä
NOK1R  44NDS4,40P   1/5 15 000 0006.6.201117.6.201127.6.2011
NOK1F  44NDS4,40C   1/5 15 000 0006.6.201117.6.201127.6.2011
NOK1G  46NDS4,60C   1/5 15 000 0006.6.201115.7.201122.7.2011
NOK1T  42NDS4,20P   1/5 15 000 0006.6.201119.8.201126.8.2011
NOK1H  42NDS4,20C   1/5 15 000 0006.6.201119.8.201126.8.2011
NOK1H  48NDS4,80C   1/5 15 000 0006.6.201119.8.201126.8.2011
NOK1I   5NDS5,00C   1/5 15 000 0006.6.201116.9.201123.9.2011
NOK1V   4NDS4,00P   1/5 15 000 0006.6.201121.10.201128.10.2011
NOK1J  44NDS4,40C   1/5 15 000 0006.6.201121.10.201128.10.2011
NOK1J  48NDS4,80C   1/5 15 000 0006.6.201121.10.201128.10.2011
NOK1X  38NDS3,80P   1/5 15 000 0006.6.201116.12.201123.12.2011
NOK1L   4NDS4,00C   1/5 15 000 0006.6.201116.12.201123.12.2011
NOK2C  52NDS5,20C   1/5 15 000 0006.6.201116.3.201223.3.2012
NOK2L   5NDS5,00C   1/5 15 000 0006.6.201121.12.20124.1.2013
NOK3L   6NDS6,00C   1/5 15 000 0006.6.201120.12.20133.1.2014

Helsingissä 3.6.2011

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä
Lisätietoja: Juha Mikkilä +358 9 369 49354