Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 22 uutta turbowarranttisarjaa 13.6.2011

10.06.11 11:01 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 22 uutta turbowarranttisarjaa 13.6.2011. Turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Fortum Oyj (FUM1V), Metso Oyj (MEO1V), Nordea Bank AB (publ) (NDA1V), Nokian Renkaat Oyj (NRE1V), Stora Enso Oyj (STERV), UPM Kymmene Oyj (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj (WRT1V) osakkeet ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksi. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeFortum Oyj (FUM1V), Metso Oyj (MEO1V), Nordea Bank AB (publ) (NDA1V), Nokian Renkaat Oyj (NRE1V), Stora Enso Oyj (STERV), UPM Kymmene Oyj (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj (WRT1V) osakkeet ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksi
RajavertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

 

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
 Ks. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

 

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä500 000 – 1 000 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj 
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

 

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:
http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.fortum.com,www.metso.comwww.nordea.fiwww.nokianrenkaat.fi,www.storaenso.comwww.upm-kymmene.com,www.wartsila.comwww.stoxx.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

 

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbo-
warrantin
kaupan-
käyntitunnus
Turbo-
warrantin
ISIN-koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-koodi
Va-
luutta
Lisätietoa
yhtiöstä
TFUM1L  20NDSFI4000025267Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
TFUM1L 215NDSFI4000025275Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
TFUM1X  24NDSFI4000025283Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
TFUM1X  25NDSFI4000025291Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
TMEO1L  33NDSFI4000025309Metso OyjFI0009007835EURwww.metso.com
TMEO1X  46NDSFI4000025317Metso OyjFI0009007835EURwww.metso.com
TNDA1L  65NDSFI4000025325Nordea Bank AB (publ) FDRFI0009902530EURwww.nordea.fi
TNDA1X   9NDSFI4000025333Nordea Bank AB (publ) FDRFI0009902530EURwww.nordea.fi
TNRE1L  28NDSFI4000025341Nokian Renkaat OyjFI0009005318EURwww.nokianrenkaat.fi
TNRE1X  40NDSFI4000025358Nokian Renkaat OyjFI0009005318EURwww.nokianrenkaat.fi
TSTE1L 625NDSFI4000025366Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
TSTE1X 875NDSFI4000025374Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
TUPM1L 105NDSFI4000025382UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-
kymmene.com
TUPM1L1175NDSFI4000025390UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-
kymmene.com
TUPM1X  13NDSFI4000025408UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-kymmene.com
TUPM1X  14NDSFI4000025416UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-kymmene.com
TWRT1L  19NDSFI4000025424Wärtsilä OyjFI0009003727EURwww.wartsila.com
TWRT1X  29NDSFI4000025432Wärtsilä OyjFI0009003727EURwww.wartsila.com
TESX1I2600NDSFI4000025440Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX1I2650NDSFI4000025457Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX1U2850NDSFI4000025465Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX1U2900NDSFI4000025473Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com

 


Taulukko 2

 

Turbo-
warrantin
kaupan-
käyntitunnus
Lunastus-
hinta
RajatasoTyy-
ppi
Kerr-
oin
Turbo-warrantin lukumääräLiikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvi-
tys-
päivä
TFUM1L  20NDS20,0020,40C1500 00013.6.201116.12.
2011
23.12.
2011
TFUM1L 215NDS21,5021,50C1/51 000 00013.6.201116.12.
2011
23.12.
2011
TFUM1X  24NDS24,0024,00P1/51 000 00013.6.201116.12.
2011
23.12.
2011
TFUM1X  25NDS25,0024,60P1500 00013.6.201116.12.
2011
23.12.
2011
TMEO1L  33NDS33,0034,50C1/5500 00013.6.201116.12.
2011
23.12.
2011
TMEO1X  46NDS46,0044,50P1/5500 00013.6.201116.12.
2011
23.12.
2011
TNDA1L  65NDS6,506,75C1500 00013.6.201116.12.
2011
23.12.
2011
TNDA1X   9NDS9,008,75P1500 00013.6.201116.12.
2011
23.12.
2011
TNRE1L  28NDS28,0029,50C1/5500 00013.6.201116.12.
2011
23.12.
2011
TNRE1X  40NDS40,0038,50P1/5500 00013.6.201116.12.
2011
23.12.
2011
TSTE1L 625NDS6,256,50C1500 00013.6.201116.12.
2011
23.12.
2011
TSTE1X 875NDS8,758,50P1500 00013.6.201116.12.
2011
23.12.
2011
TUPM1L 105NDS10,5010,90C1500 00013.6.201116.12.
2011
23.12.
2011
TUPM1L1175NDS11,7511,75C1/51 000 00013.6.201116.12.
2011
23.12.
2011
TUPM1X  13NDS13,0013,00P1/51 000 00013.6.201116.12.
2011
23.12.
2011
TUPM1X  14NDS14,0013,60P1500 00013.6.201116.12.
2011
23.12.
2011
TWRT1L  19NDS19,0020,50C1/5500 00013.6.201116.12.
2011
23.12.
2011
TWRT1X  29NDS29,0027,50P1/5500 00013.6.201116.12.
2011
23.12.
2011
TESX1I2600NDS2 6002 600C1/100500 00013.6.201116.9.
2011
23.9.
2011
TESX1I2650NDS2 6502 650C1/100500 00013.6.201116.9.
2011
23.9.
2011
TESX1U2850NDS2 8502 850P  1/100500 00013.6.201116.9.
2011
23.9.
2011
TESX1U2900NDS2 9002 900P  1/100500 00013.6.201116.9.
2011
23.9.
2011

 

Helsingissä 10.6.2011

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä +358 9 369 50112