Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 34 uutta warranttisarjaa 15.6.2011

14.06.11 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 34 uutta warranttisarjaa 15.6.2011. Warranttien kohde-etuuksina ovat Fortum Oyj (FUM1V), Neste Oil Oyj (NES1V), Nokia Oyj (NOK1V), Nordea Bank AB (publ) (NDA1V), Outokumpu Oyj (OUT1V), Rautaruukki Oyj (RTRKS) ja UPM Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeet sekä OMXH25 ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit. Warrantit ovat osto- ja myynti warrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeFortum Oyj (FUM1V), Neste Oil Oyj (NES1V), Nokia Oyj (NOK1V), Nordea Bank AB (publ) (NDA1V), Outokumpu Oyj (OUT1V), Rautaruukki Oyj (RTRKS) ja UPM Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeet sekä OMXH25 ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

 

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetustushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta Lopetushinnan määräytymispäivänä
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:

 

Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:

OMXH25 Indeksi:
Erääntymispäivänä / viimeisenä kaupankäyntipäivänä laskettu indeksin arvo, joka perustuu indeksiin sisältyvien osakkeiden volyymipainotettuihin keskihintoihin klo 9:40 – 18:30.

Dow Jones Euro Stoxx 50 Indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:

 

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:

OMXH25 Ideksi:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

Dow Jones Euro Stoxx 50 Indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä5 000 000 – 10 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.

 

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
 

Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.fortum.com,www.nokia.comwww.nordea.fiwww.nesteoil.com,www.outokumpu.comwww.rautaruukki.fiwww.upm-kymmene.comwww.stoxx.com jawww.omxnordicexchange.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

 

Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

Warrantin kaupankäynti-
tunnus
Warrantin ISIN-
koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden ISIN-
koodi
ValuuttaLisätietoa yhtiöstä
ESX1U2500NDSFI4000025481Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
ESX1I2800NDSFI4000025499Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
ESX1L3000NDSFI4000025507Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
H251I2500NDSFI4000025515OMXH25FI0008900212EURwww.
omxnordicexchange.
com
H251X2200NDSFI4000025523OMXH25FI0008900212EURwww.
omxnordicexchange.
com
H251L2850NDSFI4000025531OMXH25FI0008900212EURwww.
omxnordicexchange.
com
NOK1S  44NDSFI4000025549Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1H  44NDSFI4000025556Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1I  46NDSFI4000025564Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1V  42NDSFI4000025572Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1J   5NDSFI4000025580Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1L  44NDSFI4000025598Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1L  48NDSFI4000025606Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
FUM1H  23NDSFI4000025614Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
FUM2N  19NDSFI4000025622Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
FUM2B 245NDSFI4000025630Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
NDA2N   7NDSFI4000025648Nordea Bank AB (publ) FDRFI0009902530EURwww.nordea.fi
NDA2B  85NDSFI4000025655Nordea Bank AB (publ) FDRFI0009902530EURwww.nordea.fi
NES2N   9NDSFI4000025663Neste Oil OyjFI0009013296EURwww.nesteoil.com
NES2B 115NDSFI4000025671Neste Oil OyjFI0009013296EURwww.nesteoil.com
OUT1U   9NDSFI4000025689Outokumpu OyjFI0009002422EURwww.outokumpu.
com
OUT1I  95NDSFI4000025697Outokumpu OyjFI0009002422EURwww.outokumpu.
com
OUT1L  10NDSFI4000025705Outokumpu OyjFI0009002422EURwww.outokumpu.
com
OUT2N  85NDSFI4000025713Outokumpu OyjFI0009002422EURwww.outokumpu.
com
OUT2B 105NDSFI4000025721Outokumpu OyjFI0009002422EURwww.outokumpu.
com
RTR1U  15NDSFI4000025739Rauta-
ruukki Oyj
FI0009003552EURwww.rautaruukki.fi
RTR1I  16NDSFI4000025747Rauta-
ruukki Oyj
FI0009003552EURwww.rautaruukki.fi
RTR1L 165NDSFI4000025754Rauta-
ruukki Oyj
FI0009003552EURwww.rautaruukki.fi
RTR2B 175NDSFI4000025762Rauta-
ruukki Oyj
FI0009003552EURwww.rautaruukki.fi
UPM1U 115NDSFI4000025770UPM-
Kymmene Oyj
FI0009005987EURwww.upm-kymmene.com
UPM1I 125NDSFI4000025788UPM-
Kymmene Oyj
FI0009005987EURwww.upm-kymmene.com
UPM1L  13NDSFI4000025796UPM-
Kymmene Oyj
FI0009005987EURwww.upm-kymmene.com
UPM2N  11NDSFI4000025804UPM-
Kymmene Oyj
FI0009005987EURwww.upm-kymmene.com
UPM2B 135NDSFI4000025812UPM-
Kymmene Oyj
FI0009005987EURwww.upm-kymmene.com

 

Taulukko 2

Warrantin kaupan-
käyntitunnus
Lunastus-
hinta
Tyy-
ppi
KerroinWarrant-
tien kokonais-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvitys-
päivä
ESX1U2500NDS2 500,00P1/1005 000 00015.6.201116.9.201123.9.2011
ESX1I2800NDS2 800,00C1/1005 000 00015.6.201116.9.201123.9.2011
ESX1L3000NDS3 000,00C1/1005 000 00015.6.201116.12.201123.12.2011
H251I2500NDS2 500,00C1/1005 000 00015.6.201116.9.201123.9.2011
H251X2200NDS2 200,00P1/1005 000 00015.6.201116.12.201123.12.2011
H251L2850NDS2 850,00C1/1005 000 00015.6.201116.12.201123.12.2011
NOK1S  44NDS4,40P1/210 000 00015.6.201115.7.201122.7.2011
NOK1H  44NDS4,40C1/210 000 00015.6.201119.8.201126.8.2011
NOK1I  46NDS4,60C1/210 000 00015.6.201116.9.201123.9.2011
NOK1V  42NDS4,20P1/210 000 00015.6.201121.10.201128.10.2011
NOK1J   5NDS5,00C1/210 000 00015.6.201121.10.201128.10.2011
NOK1L  44NDS4,40C1/210 000 00015.6.201116.12.201123.12.2011
NOK1L  48NDS4,80C1/210 000 00015.6.201116.12.201123.12.2011
FUM1H  23NDS23,00C1/55 000 00015.6.201119.8.201126.8.2011
FUM2N  19NDS19,00P1/55 000 00015.6.201117.2.201224.2.2012
FUM2B 245NDS24,50C1/55 000 00015.6.201117.2.201224.2.2012
NDA2N   7NDS7,00P1/55 000 00015.6.201117.2.201224.2.2012
NDA2B  85NDS8,50C1/55 000 00015.6.201117.2.201224.2.2012
NES2N   9NDS9,00P1/55 000 00015.6.201117.2.201224.2.2012
NES2B 115NDS11,50C1/55 000 00015.6.201117.2.201224.2.2012
OUT1U   9NDS9,00P1/55 000 00015.6.201116.9.201123.9.2011
OUT1I  95NDS9,50C1/55 000 00015.6.201116.9.201123.9.2011
OUT1L  10NDS10,00C1/55 000 00015.6.201116.12.201123.12.2011
OUT2N  85NDS8,50P1/55 000 00015.6.201117.2.201224.2.2012
OUT2B 105NDS10,50C1/55 000 00015.6.201117.2.201224.2.2012
RTR1U  15NDS15,00P1/55 000 00015.6.201116.9.201123.9.2011
RTR1I  16NDS16,00C1/55 000 00015.6.201116.9.201123.9.2011
RTR1L 165NDS16,50C1/55 000 00015.6.201116.12.201123.12.2011
RTR2B 175NDS17,50C1/55 000 00015.6.201117.2.201224.2.2012
UPM1U 115NDS11,50P1/55 000 00015.6.201116.9.201123.9.2011
UPM1I 125NDS12,50C1/55 000 00015.6.201116.9.201123.9.2011
UPM1L  13NDS13,00C1/55 000 00015.6.201116.12.201123.12.2011
UPM2N  11NDS11,00P1/55 000 00015.6.201117.2.201224.2.2012
UPM2B 135NDS13,50C1/55 000 00015.6.201117.2.201224.2.2012

 

Helsingissä 14.6.2011

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä +358 9 369 49354