Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 10 uutta warranttisarjaa 30.6.2011

29.06.11 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 10 uutta warranttisarjaa 30.6.2011. Warranttien kohde-etuuksina ovat Fortum Oyj (FUM1V), Metso Oyj (MEO1V), Neste Oil Oyj (NES1V), Nordea Bank AB (publ) (NDA1V), Rautaruukki Oyj (RTRKS), Sampo Oyj (SAMAS) ja Stora Enso (STERV) osakkeet. Warrantit ovat osto- ja myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeFortum Oyj (FUM1V), Metso Oyj (MEO1V), Neste Oil Oyj (NES1V), Nordea Bank AB (publ) (NDA1V), Rautaruukki Oyj (RTRKS), Sampo Oyj (SAMAS) ja Stora Enso (STERV) osakkeet
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

 

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetustushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta Lopetushinnan määräytymispäivänä
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:

 

Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:

 

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä3 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.

 

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.fortum.comwww.nordea.fi,www.nesteoil.comwww.metso.comwww.rautaruukki.fi,www.sampo.fiwww.storaenso.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

 

Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit


Taulukko 1

Warrantin
kaupankäynti-
tunnus
Warrantin 
SIN-
koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
FUM1L 215NDSFI4000025903Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
MEO1L 375NDSFI4000025911Metso OyjFI0009007835EURwww.metso.com
MEO1X  33NDSFI4000025929Metso OyjFI0009007835EURwww.metso.com
NDA1L  75NDSFI4000025937Nordea Bank AB
(publ) FDR
FI0009902530EURwww.nordea.fi
NES1L 115NDSFI4000025945Neste Oil OyjFI0009013296EURwww.nesteoil.com
RTR2N 135NDSFI4000025952Rautaruukki OyjFI0009003552EURwww.rautaruukki.fi
RTR1L 155NDSFI4000025960Rautaruukki OyjFI0009003552EURwww.rautaruukki.fi
SAM2N  20NDSFI4000025978Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
SAM1L  22NDSFI4000025986Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
STE1L  76NDSFI4000025994Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com

 

Taulukko 2

Warrantin
kaupan-
käyntitunnus
Lunastus-
hinta
Tyy-
ppi
KerroinWarran-
ttien
kokonais-
määrä
Liikkee-
seen-
laskupäivä
Erääntymis-
päivä
Selvitys-
päivä
FUM1L 215NDS21.50C1/53,000,00030.6.201116.12.201123.12.2011
MEO1L 375NDS37.50C1/53,000,00030.6.201116.12.201123.12.2011
MEO1X  33NDS33.00P1/53,000,00030.6.201116.12.201123.12.2011
NDA1L  75NDS7.50C1/53,000,00030.6.201116.12.201123.12.2011
NES1L 115NDS11.50C1/53,000,00030.6.201116.12.201123.12.2011
RTR2N 135NDS13.50P1/53,000,00030.6.201117.2.201224.2.2012
RTR1L 155NDS15.50C1/53,000,00030.6.201116.12.201123.12.2011
SAM2N  20NDS20.00P1/53,000,00030.6.201117.2.201224.2.2012
SAM1L  22NDS22.00C1/53,000,00030.6.201116.12.201123.12.2011
STE1L  76NDS7.60C1/53,000,00030.6.201116.12.201123.12.2011

 

Helsingissä 29.6.2011

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä
Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 49354.