Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 6 uutta turbowarranttisarjaa 30.6.2011

29.06.11 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 6 uutta turbowarranttisarjaa 30.6.2011. Turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Fortum Oyj (FUM1V), Nordea Bank AB (publ) (NDA1V), Metso Oyj (MEO1V) ja Sampo Oyj (SAMAS) osakkeet sekä DAX indeksi.  Warrantit ovat osto-turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

 

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www. nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto)
Warrantin kohdeFortum Oyj (FUM1V), Nordea Bank AB (publ) (NDA1V), Metso Oyj (MEO1V) ja Sampo Oyj (SAMAS) osakkeet sekä DAX indeksi.
Rajavertailuhinta

 

 

Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

 

 

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
 Ks. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

 

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

 

 

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

 

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

 

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä750 000 – 1 000 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj 
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

 

 

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

 

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

 

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

 

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

 

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

 

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:
http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.fortum.comwww.nordea.fi,www.metso.comwww.sampo.fi ja www.deutsche-boerse.com..  Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

 

 

 

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit:

Taulukko 1

 

Turbo-
warrantin kaupankäynti-
tunnus
Turbo-
warrantin ISIN-koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden ISIN-koodi
ValuuttaLisätietoa yhtiöstä
TDAX1I6900NDSFI4000025846DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1I6700NDSFI4000025853DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TFUM1L 171NDSFI4000025861Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
TNDA1L   6NDSFI4000025879Nordea Bank AB (publ) FDRFI0009902530EURwww.nordea.fi
TMEO1L  30NDSFI4000025887Metso OyjFI0009007835EURwww.metso.com
TSAM1L 185NDSFI4000025895Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi

 

Taulukko 2

 

Turbowar-
rantin kaupan-
käynti-
tunnus
Lunas-
tus-
hinta
Raja-
taso
Tyy-
ppi
Kerr-
oin
Turbo-warrantin lukumääräLiikkee-
seen-laskupäivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvitys-päivä
TDAX1I6900NDS69006925C1/150750,00030/06/201116/09/201123/09/2011
TDAX1I6700NDS67006725C1/150750,00030/06/201116/09/201123/09/2011
TFUM1L 171NDS17.1017.50C11,000,00030/06/201116/12/201123/12/2011
TNDA1L   6NDS6.006.25C11,000,00030/06/201116/12/201123/12/2011
TMEO1L  30NDS30.0031.50C1/51,000,00030/06/201116/12/201123/12/2011
TSAM1L 185NDS18.5018.90C11,000,00030/06/201116/12/201123/12/2011

 

Helsingissä 29.6.2011

 

NORDEA BANK AB (publ)

 

 

 

 

Juha Mikkilä
Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 50112.