Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 11 uutta turbowarranttisarjaa 14.7.2011

13.07.11 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 11 uutta turbowarranttisarjaa 14.7.2011. Turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Stora Enso Oyj (STERV) osake sekä Dow Jones Euro Stoxx 50 ja DAX indeksit. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeStora Enso Oyj (STERV) osake sekä Dow Jones Euro Stoxx 50 ja DAX indeksit
RajavertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen
määrä
Ostowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

 

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
 Ks. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan
määräytymispäivä
Jos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä /
viimeinen
kaupankäyntipäivä
Aikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

 

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan
määräytyminen
Lopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien
kokonaismäärä
500 000 – 1 000 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj 
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

 

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot
turbowarrantin
kohteesta ja
kohdeyhtiöstä
Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:
http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.storaenso.com,www.stoxx.com ja www.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

 

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbo-
warrantin
kaupankäyntitunnus
Turbo-
warrantin
ISIN-koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
TDAX1J6500NDSFI4000026919DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1J6650NDSFI4000026927DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1J6850NDSFI4000026935DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1J6950NDSFI4000026943DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1V7250NDSFI4000026950DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1V7350NDSFI4000026968DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1V7450NDSFI4000026976DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1V7600NDSFI4000026984DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TESX1J2500NDSFI4000026992Dow Jones
Euro Stoxx 50
EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX1V2750NDSFI4000027008Dow Jones
Euro Stoxx 50
EU0009658145EURwww.stoxx.com
TSTE1L 575NDSFI4000027016Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com

 

Taulukko 2

Turbo-
warrantin
kaupan-
käynti-
tunnus
Lunas-
tus-
hinta
Raja-
taso
Tyy-
ppi
Kerr-
oin
Turbo-
warrantin
luku-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvi-
tys-
päivä
TDAX1J6500NDS65006525C1/3001,000,00014/07/201121/10/201128/10/
2011
TDAX1J6650NDS66506675C1/3001,000,00014/07/201121/10/201128/10/
2011
TDAX1J6850NDS68506875C1/3001,000,00014/07/201121/10/201128/10/
2011
TDAX1J6950NDS69506975C1/3001,000,00014/07/201121/10/201128/10/
2011
TDAX1V7250NDS72507225P1/3001,000,00014/07/201121/10/201128/10/
2011
TDAX1V7350NDS73507325P1/3001,000,00014/07/201121/10/201128/10/
2011
TDAX1V7450NDS74507425P1/3001,000,00014/07/201121/10/201128/10/
2011
TDAX1V7600NDS76007575P1/3001,000,00014/07/201121/10/201128/10/
2011
TESX1J2500NDS25002500C1/100500,00014/07/201121/10/201128/10/
2011
TESX1V2750NDS27502750P1/100500,00014/07/201121/10/201128/10/
2011
TSTE1L 575NDS5.756.00C1500,00014/07/201116/12/201123/12/
2011

 

Helsingissä 13.7.2011
NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä
Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 50112.