Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 16 uutta warranttisarjaa 20.7.2011

19.07.11 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 16 uutta warranttisarjaa 20.7.2011. Warranttien kohde-etuuksina ovat Fortum Oyj (FUM1V), Nokia Oyj (NOK1V), Outokumpu Oyj (OUT1V) ja Stora Enso Oyj (STERV) osakkeet sekä OMXH25 ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit. Warrantit ovat osto- ja myynti warrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeFortum Oyj (FUM1V), Nokia Oyj (NOK1V), Outokumpu Oyj (OUT1V) ja Stora Enso Oyj (STERV) osakkeet sekä OMXH25 ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

 

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetustushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta Lopetushinnan määräytymispäivänä
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:

 

Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:

OMXH25 Indeksi:
Erääntymispäivänä / viimeisenä kaupankäyntipäivänä laskettu indeksin arvo, joka perustuu indeksiin sisältyvien osakkeiden volyymipainotettuihin keskihintoihin klo 9:40 – 18:30.

Dow Jones Euro Stoxx 50 Indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:

 

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:

OMXH25 Ideksi:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

Dow Jones Euro Stoxx 50 Indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä3 000 000 – 10 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.

 

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
 

Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.fortum.com,www.nokia.com, , www.outokumpu.comwww.storaenso.oom,www.stoxx.com ja www.omxnordicexchange.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

 

Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

Warrantin
kaupankäynti-
tunnus
Warrantin
ISIN-
koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
ESX1J2700NDSFI4000027115Dow Jones
Euro Stoxx
50
EU0009658145EURwww.stoxx.com
H251V2100NDSFI4000027123OMXH25FI0008900212EURwww.omxnordic
exchange.com
H251J2350NDSFI4000027131OMXH25FI0008900212EURwww.omxnordic
exchange.com
NOK1U  36NDSFI4000027149Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1I  37NDSFI4000027156Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1V  35NDSFI4000027164Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1J  38NDSFI4000027172Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK2C  39NDSFI4000027180Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK2L   4NDSFI4000027198Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK3L  45NDSFI4000027206Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
FUM1W 175NDSFI4000027214Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
FUM1K 195NDSFI4000027222Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
OUT1W   7NDSFI4000027230Outokumpu OyjFI0009002422EURwww.outokumpu.com
OUT1K  85NDSFI4000027248Outokumpu OyjFI0009002422EURwww.outokumpu.com
STE1W   6NDSFI4000027255Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
STE1K   7NDSFI4000027263Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com


Taulukko 2

Warrantin kaupan-
käyntitunnus
Lunastus-
hinta
Tyy-
ppi
KerroinWarrant-
tien
kokonais-
määrä
Liikkee-
seen-
laskupäivä
Erääntymis-
päivä
Selvitys-
päivä
ESX1J2700NDS2,700.00C   1/1005,000,00020/07/201121/10/201128/10/2011
H251V2100NDS2,100.00P   1/1003,000,00020/07/201121/10/201128/10/2011
H251J2350NDS2,350.00C   1/1003,000,00020/07/201121/10/201128/10/2011
NOK1U  36NDS3.60P   1/2 10,000,00020/07/201116/09/201123/09/2011
NOK1I  37NDS3.70C   1/2 10,000,00020/07/201116/09/201123/09/2011
NOK1V  35NDS3.50P   1/2 10,000,00020/07/201121/10/201128/10/2011
NOK1J  38NDS3.80C   1/2 10,000,00020/07/201121/10/201128/10/2011
NOK2C  39NDS3.90C   1/2 10,000,00020/07/201116/03/201223/03/2012
NOK2L   4NDS4.00C   1/5 15,000,00020/07/201121/12/201204/01/2013
NOK3L  45NDS4.50C   1/5 15,000,00020/07/201120/12/201303/01/2014
FUM1W 175NDS17.50P   1/5 5,000,00020/07/201118/11/201125/11/2011
FUM1K 195NDS19.50C   1/5 5,000,00020/07/201118/11/201125/11/2011
OUT1W   7NDS7.00P   1/5 5,000,00020/07/201118/11/201125/11/2011
OUT1K  85NDS8.50C   1/5 5,000,00020/07/201118/11/201125/11/2011
STE1W   6NDS6.00P   1/5 5,000,00020/07/201118/11/201125/11/2011
STE1K   7NDS7.00C   1/5 5,000,00020/07/201118/11/201125/11/2011

 

Helsingissä 19.7.2011

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 49354.