Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 9 uutta turbowarranttisarjaa 20.7.2011

19.07.11 11:00 | Pörssitiedotteet

(same as news title)Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 9 uutta turbowarranttisarjaa 20.7.2011. Turbowarranttien kohde-etuutena ovat Nokia Oyj (NOK1V), UPM Kymmene Oyj (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj (WRT1V) osakkeet sekä DAX indeksi. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeNokia Oyj (NOK1V), UPM Kymmene Oyj (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj (WRT1V) osakkeet sekä DAX indeksi
RajavertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen
määrä
Ostowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

 

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
 Ks. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan
määräytymispäivä
Jos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä /
viimeinen
kaupankäyntipäivä
Aikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

 

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan
määräytyminen
Lopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien
kokonaismäärä
500 000 – 1 500 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

 

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot
turbowarrantin
kohteesta ja
kohdeyhtiöstä
Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:
http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.nokia.comwww.upm-kymmene.comwww.wartsila.com ja www.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

 

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbo-
warrantin
kaupan-
käyntitunnus
Turbo-
warrantin
ISIN-koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
TDAX1J7000NDSFI4000027024DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1V7300NDSFI4000027032DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1V7650NDSFI4000027040DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TNOK1L  26NDSFI4000027057NOKIA OYJFI0009000681EURwww.nokia.com
TNOK1X  45NDSFI4000027065NOKIA OYJFI0009000681EURwww.nokia.com
TUPM1L  95NDSFI4000027073UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-kymmene.com
TWRT1L  14NDSFI4000027081Wärtsilä OYJFI0009003727EURwww.wartsila.com
TWRT1L  16NDSFI4000027099Wärtsilä OYJFI0009003727EURwww.wartsila.com
TWRT1X  25NDSFI4000027107Wärtsilä OYJFI0009003727EURwww.wartsila.com

 

Taulukko 2

Turbo-
warrantin
kaupan-
käynti-
tunnus
Lunas-
tus-
hinta
Raja-
taso
Tyy-
ppi
Kerr-
oin
Turbo-
warrantin
luku-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvi-
tys-
päivä
TDAX1J7000NDS70007025C1/3001,000,00020/07/
2011
21/10/
2011
28/10/
2011
TDAX1V7300NDS73007275P1/3001,000,00020/07/
2011
21/10/
2011
28/10/
2011
TDAX1V7650NDS76507625P1/3001,000,00020/07/
2011
21/10/
2011
28/10/
2011
TNOK1L  26NDS2.602.90C11,500,00020/07/
2011
16/12/
2011
23/12/
2011
TNOK1X  45NDS4.504.20P11,500,00020/07/
2011
16/12/
2011
23/12/
2011
TUPM1L  95NDS9.509.90C1500,00020/07/
2011
16/12/
2011
23/12/
2011
TWRT1L  14NDS14.0015.50C1/5500,00020/07/
2011
16/12/
2011
23/12/
2011
TWRT1L  16NDS16.0017.50C1/5500,00020/07/
2011
16/12/
2011
23/12/
2011
TWRT1X  25NDS25.0023.50P1/5500,00020/07/
2011
16/12/
2011
23/12/
2011

 

Helsingissä 19.7.2011
NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä
Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 50112.