Nordea Pankki Suomi Oyj – osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011

19.07.11 14:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Pankki Suomi Oyj:n osavuosikatsaus on julkistettu. Osavuosikatsauksen julkistamismenettelyä on muutettu ja jatkossa pörssitiedotteella julkistetaan vain ne osavuosikatsauksiin sisältyvät tiedot, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan saatavilla osoitteessa www.nordea.com/Investor Relations/Toimintaa kuvaavat luvut/Paikalliset tulostiedotteet Suomessa.

 

Nordea Pankki Suomi Oyj on Nordea Bank AB:n (publ) kokonaan omistama tytäryhtiö.  Tämä lakisääteinen osavuosikatsaus kattaa Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toiminnan Suomessa ja ulkomailla. Nordea Bank AB (publ) on julkisesti noteerattu yhtiö ja koko Nordea-konsernin emoyhtiö.

 

Nordea-konsernin liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, joilla kullakin on täysi vastuu omista arvoketjuistaan: vähittäispankki, suurasiakkaat ja pääomamarkkinat sekä varallisuudenhoito. Nordea Bank AB:n (publ) osavuosikatsaus kattaa koko Nordea-konsernin toiminnan ja antaa parhaan kuvan konsernista. Suomen varallisuudenhoito- ja henkivakuutustoiminta sisältyy Nordea-konsernin osavuosikatsaukseen.

 

Yhteenveto tammi-kesäkuusta 2011

  • Nordea Pankki Suomi -konsernin liikevoitto kasvoi 723 miljoonaan euroon (576)
  • Liiketoiminnan tuotot nousivat 2 % 1 283 miljoonaan euroon
  • Rahoituskate parani 13 %
  • Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä laski 12 % edellisvuoden korkealta tasolta 461 miljoonaan euroon.
  • Liiketoiminnan kulut yhteensä pysyivät aiemmalla tasollaan 521 miljoonassa eurossa
  • Luottotappiot laskivat huomattavasti
  • Luotot yleisölle, pois lukien takaisinostosopimukset kasvoivat 4 %
Keskeiset tunnusluvut1-61-6Muutos1-12
 20112010%2010
Rahoituskate, miljoonaa euroa656578131 182
Liiketoiminnan tuotot, miljoonaa euroa1 2831 26422 499
Tulos ennen luottotappioita, miljoonaa euroa76274331 426
Arvonalennustappiot luotoista, miljoonaa euroa-39-167-77-272
Luottotappiotaso, pistettä1151 41
Liikevoitto, miljoonaa euroa723576261 156
Oman pääoman tuotto, %9,67,7 7,7
Vakavaraisuussuhde, ensisijaiset omat varat, %14,413,3 13,6
Vakavaraisuussuhde, %15,113,9 14,3
Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta)9 1569 232-19 097

Tukholmassa 19.7.2011

Nordea Pankki Suomi Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Tomi Närhinen, talousjohtaja                      +358 9 165 57661
Kati Tommiska, konserniviestintä               +358 9 165 42320

Asiakirjat