Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 32 uutta turbowarranttisarjaa 9.8.2011

08.08.11 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 32 uutta turbowarranttisarjaa 9.8.2011. Turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Nokia Oyj (NOK1V), Metso Oyj (MEO1V), Fortum Oyj (FUM1V), Nordea Bank AB (NDA1V), Nokian Renkaat Oyj (NRE1V), Outotec Oyj (OTE1V), Sampo Oyj (SAMAS), Stora Enso Oyj (STERV) ja UPM Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeet sekä DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit.  Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

 

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www. nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeNokia Oyj (NOK1V), Metso Oyj (MEO1V), Fortum Oyj (FUM1V), Nordea Bank AB (NDA1V), Nokian Renkaat Oyj (NRE1V), Outotec Oyj (OTE1V), Sampo Oyj (SAMAS), Stora Enso Oyj (STERV) ja UPM Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeet sekä DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit 
Rajavertailuhinta

 

 

Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

 

 

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
 Ks. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

 

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

 

 

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

 

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

 

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä500 000 –  1 500 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj 
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

 

 

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

 

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

 

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

 

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

 

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

 

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:
http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.nokia.com,www.fortum.comwww.metso.comwww.nordea.fi,www.nokianrenkaat.fiwww.outotec.comwww.sampo.fi,www.storaenso.comwww.upm-kymmene.comwww.stoxx.com ja www.deutsche-boerse.com.  Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

 

 

 

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

             

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit:

Taulukko 1

Turbo-
war-
rantin kaupan-
käynti-
tunnus
Turbo-
war-
rantin
ISIN-koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
TESX1J2200NDSFI4000027610Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX1J2300NDSFI4000027628Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX1V2500NDSFI4000027636Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX1V2650NDSFI4000027644Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
TDAX1J5700NDSFI4000027651DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1J5900NDSFI4000027669DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1J6100NDSFI4000027677DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1V6500NDSFI4000027685DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1V6700NDSFI4000027693DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1V7000NDSFI4000027701DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TNOK1X  45NDS1FI4000027719Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TFUM1L  14NDSFI4000027727Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
TFUM1L  15NDSFI4000027735Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
TFUM1X 195NDSFI4000027743Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
TMEO1L  19NDSFI4000027750Metso OyjFI0009007835EURwww.metso.com
TMEO1L  22NDSFI4000027768Metso OyjFI0009007835EURwww.metso.com
TMEO1X  33NDSFI4000027776Metso OyjFI0009007835EURwww.metso.com
TNDA1L   5NDSFI4000027784Nordea Bank AB (publ) FDRFI0009902530EURwww.nordea.fi
TNRE1L  18NDSFI4000027792Nokian RenkaatFI0009005318EURwww.nokian
renkaat.fi
TNRE1L  20NDSFI4000027800Nokian RenkaatFI0009005318EURwww.nokianrenkaat.fi
TNRE1X  31NDSFI4000027818Nokian RenkaatFI0009005318EURwww.nokianrenkaat.fi
TOTE1L  23NDSFI4000027826Outotec OyjFI0009014575EURwww.outotec.com
TOTE1X  36NDSFI4000027834Outotec OyjFI0009014575EURwww.outotec.com
TSAM1L  15NDSFI4000027842Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
TSAM1L  17NDSFI4000027859Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
TSAM1X  22NDSFI4000028162Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
TSTE1L   3NDSFI4000028170Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
TSTE1L   4NDSFI4000028188Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
TSTE1X   7NDSFI4000028196Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
TUPM1L   6NDSFI4000028204UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-kymmene.com
TUPM1L   7NDSFI4000028212UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-kymmene.com
 UPM1X  11NDSFI4000028220UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-kymmene.com

 

 

 

Taulukko 2

Turbo-
war-
rantin
kaupan-
käynti-
tunnus
Lunas-
tus-
hinta
Raja-
taso
Tyy-
ppi
Ker-
roin
Turbo-
war-
rantin
luku-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvi-
tys-
päivä
TESX1
J2200NDS
22002200C   1/100500,00009/08/201121/10/201128/10/2011
TESX1
J2300NDS
23002300C   1/100500,00009/08/201121/10/201128/10/2011
TESX1
V2500NDS
25002500P   1/100500,00009/08/201121/10/201128/10/2011
TESX1
V2650NDS
26502650P   1/100500,00009/08/201121/10/201128/10/2011
TDAX1
J5700NDS
57005725C   1/300500,00009/08/201121/10/201128/10/2011
TDAX1
J5900NDS
59005925C   1/300500,00009/08/201121/10/201128/10/2011
TDAX1
J6100NDS
61006125C   1/300500,00009/08/201121/10/201128/10/2011
TDAX1
V6500NDS
65006475P   1/300500,00009/08/201121/10/201128/10/2011
TDAX1
V6700NDS
67006675P   1/300500,00009/08/201121/10/201128/10/2011
TDAX1
V7000NDS
70006975P   1/300500,00009/08/201121/10/201128/10/2011
TNOK1X  45NDS1 4.50 4.20P1       1,500,00009/08/201116/12/201123/12/2011
TFUM1L  14NDS 14.00 14.40C1       500,00009/08/201116/12/201123/12/2011
TFUM1L  15NDS 15.00 15.40C1       500,00009/08/201116/12/201123/12/2011
TFUM1X 195NDS 19.50 19.10P1       500,00009/08/201116/12/201123/12/2011
TMEO1L  19NDS 19.00 20.50C   1/5 500,00009/08/201116/12/201123/12/2011
TMEO1L  22NDS 22.00 23.50C   1/5 500,00009/08/201116/12/201123/12/2011
TMEO1X  33NDS 33.00 31.50P   1/5 500,00009/08/201116/12/201123/12/2011
TNDA1L   5NDS 5.00 5.25C1       500,00009/08/201116/12/201123/12/2011
TNRE1L  18NDS 18.00 19.50C   1/5 500,00009/08/201116/12/201123/12/2011
TNRE1L  20NDS 20.00 21.50C   1/5 500,00009/08/201116/12/201123/12/2011
TNRE1X  31NDS 31.00 29.50P   1/5 500,00009/08/201116/12/201123/12/2011
TOTE1L  23NDS 23.00 24.50C   1/5 500,00009/08/201116/12/201123/12/2011
TOTE1X  36NDS 36.00 34.50P   1/5 500,00009/08/201116/12/201123/12/2011
TSAM1L  15NDS 15.00 15.40C1       500,00009/08/201116/12/201123/12/2011
TSAM1L  17NDS 17.00 17.40C1       500,00009/08/201116/12/201123/12/2011
TSAM1X  22NDS 22.00 21.60P1       500,00009/08/201116/12/201123/12/2011
TSTE1L   3NDS 3.00 3.25C1       500,00009/08/201116/12/201123/12/2011
TSTE1L   4NDS 4.00 4.25C1       500,00009/08/201116/12/201123/12/2011
TSTE1X   7NDS 7.00 6.75P1       500,00009/08/201116/12/201123/12/2011
TUPM1L   6NDS 6.00 6.25C1       500,00009/08/201116/12/201123/12/2011
TUPM1L   7NDS 7.00 7.25C1       500,00009/08/201116/12/201123/12/2011
TUPM1X  11NDS 11.00 10.75P1       500,00009/08/201116/12/201123/12/2011

Helsingissä 8.8.2011

 

NORDEA BANK AB (publ)

 

Juha Mikkilä                                 
Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 50112.