Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 10 uutta turbowarranttisarjaa 16.8.2011

15.08.11 11:07 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 10 uutta turbowarranttisarjaa 16.8.2011. Turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Sampo Oyj (SAMAS) ja Wärtsilä Oyj (WRT1V) osakkeet sekä DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit.  Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

 

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www. nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeSampo Oyj (SAMAS) ja Wärtsilä Oyj (WRT1V) osakkeet sekä DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit
Rajavertailuhinta

 

 

Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

 

 

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
 Ks. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

 

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

 

 

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

 

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

 

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä500 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj 
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

 

 

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

 

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

 

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

 

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

 

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

 

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:
http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.sampo.fi,www.wartsila.comwww.stoxx.com ja www.deutsche-boerse.com.  Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

 

 

 

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

                 

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit:

Taulukko 1

Turbowarrantin kaupankäynti-
tunnus
Turbo-
warrantin ISIN-koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden ISIN-koodi
ValuuttaLisätietoa yhtiöstä
TESX1J2050NDSFI4000028303Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX1J2125NDSFI4000028311Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX1J2200NDS1FI4000028329Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
TDAX1J5450NDSFI4000028345DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1J5600NDSFI4000028352DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1J5700NDSFI4000028360DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1V6200NDSFI4000028378DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1V6350NDSFI4000028386DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TSAM1L 181NDSFI4000028394Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
TWRT1L  16NDS1FI4000028402Wärtsilä OyjFI0009003727EURwww.wartsila.com

 

Taulukko 2

 

Turbowarrantin kaupankäynti-
tunnus
Lunas-
tus-
hinta
Raja-
taso
Tyy-
ppi
Kerr-
oin
Turbo-
warr-
antin luku-
määrä
Liikkee-
seen-
laskupäivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvitys-
päivä
TESX1J2050NDS20502050C1/100500,00016/08/201121/10/201128/10/2011
TESX1J2125NDS21252125C1/100500,00016/08/201121/10/201128/10/2011
TESX1J2200NDS122002200C1/100500,00016/08/201121/10/201128/10/2011
TDAX1J5450NDS54505475C1/300500,00016/08/201121/10/201128/10/2011
TDAX1J5600NDS56005625C1/300500,00016/08/201121/10/201128/10/2011
TDAX1J5700NDS57005725C1/300500,00016/08/201121/10/201128/10/2011
TDAX1V6200NDS62006175P1/300500,00016/08/201121/10/201128/10/2011
TDAX1V6350NDS63506325P1/300500,00016/08/201121/10/201128/10/2011
TSAM1L 181NDS18.1018.50C1500,00016/08/201116/12/201123/12/2011
TWRT1L  16NDS116.0017.50C1500,00016/08/201116/12/201123/12/2011

Helsingissä 15.8.2011

 

NORDEA BANK AB (publ)

 

Juha Mikkilä                                            
Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 50112.