Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 17 uutta turbowarranttisarjaa 14.9.2011

13.09.11 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 17 uutta turbowarranttisarjaa14.9.2011. Turbowarranttien kohde-etuuksina ovatMetso Oyj (MEO1V) Nokia Oyj (NOK1V), Nordea Bank AB (NDA1V), Outotec Oyj (OTE1V), Sampo Oyj (SAMAS) ja Stora Enso Oyj (STERV) osakkeetsekäDax ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksi. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

 

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeMetso Oyj (MEO1V), Nokia Oyj (NOK1V), Nordea Bank AB (NDA1V), Outotec Oyj (OTE1V), Sampo Oyj (SAMAS) ja Stora Enso Oyj (STERV) osakkeet sekä Dax ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksi
Rajavertailuhinta

 

 

Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

 

 

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
 Ks. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

 

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

 

 

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

 

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

 

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä500 000 – 1 500 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj 
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

 

 

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

 

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

 

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

 

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

 

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

 

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:
http://omxgroup.com/nordicexchange/sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta, www.nokia.com,www.metso.comwww.nordea.fiwww.outotec.com,www.sampo.fiwww.storaenso.comwww.stoxx.comjawww.deutsche-boerse.com.Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

 

 

 

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

           

Liikkeeseenlaskettavatturbowarrantit:

Taulukko 1

Turbo-
warrantin-
kaupankäynti-
tunnus
Turbo-
warrantin
ISIN-
koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi
ValuuttaLisätietoa-
yhtiöstä
TDAX1K4400NDSFI4000028725DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1K4600NDSFI4000028733DAXDE0008469008EUR

www.deutsche-
boerse.com

 

TDAX1W5350NDSFI4000028741DAXDE0008469008EUR

www.deutsche-
boerse.com

 

TDAX1W5700NDSFI4000028758DAXDE0008469008EUR

www.deutsche-
boerse.com

 

TESX1K1800NDSFI4000028766Dow Jones 
Euro Stoxx 
50
EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX1K1900NDSFI4000028774Dow Jones 
Euro Stoxx 
50
EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX1W2100NDSFI4000028782Dow Jones 
Euro Stoxx 
50
EU0009658145EURwww.stoxx.com
TNOK1X   5NDSFI4000028790Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TNOK1X  55NDSFI4000028808Nokia OyjFI0009000681EUR

www.nokia.com

 

TMEO1L  17NDSFI4000028816MetsoOyjFI0009007835EURwww.metso.com
TMEO1X  29NDSFI4000028824MetsoOyjFI0009007835EURwww.metso.com
TNDA1L   4NDSFI4000028832Nordea 
Bank AB 
(publ) FDR
FI0009902530EURwww.nordea.fi
TNDA1X  75NDSFI4000028840Nordea 
Bank AB 
(publ) FDR
FI0009902530EURwww.nordea.fi
TOTE1L  20NDSFI4000028857Outotec
Oyj
FI0009014575EURwww.outotec.com
TOTE1X  30NDSFI4000028865Outotec
Oyj
FI0009014575EURwww.outotec.com
TSAM1X 205NDSFI4000028873Sampo
Oyj
FI0009003305EURwww.sampo.fi
TSTE1X   6NDSFI4000028881Stora
Enso
Oyj
FI0009005961EURwww.storaenso.
com

 

Taulukko 2

 

Turbo-
warrantin-
kaupan-
käyntitunnus
Lunas-
tus-
hinta
Raja-
taso
Tyy-
ppi
Kerr-
oin
Turbo-
warr-
antin-
luku-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvit-
ys-
päivä
TDAX1K4400NDS44004425C   1/3001 000 00014.9.201118.11.201125.11.
2011
TDAX1K4600NDS46004625C   1/3001 000 00014.9.201118.11.201125.11.
2011
TDAX1W5350NDS53505325P   1/3001 000 00014.9.201118.11.201125.11.
2011
TDAX1W5700NDS57005675P   1/3001 000 00014.9.201118.11.201125.11.
2011
TESX1K1800NDS18001800C   1/150500 00014.9.201118.11.201125.11.
2011
TESX1K1900NDS19001900C   1/150500 00014.9.201118.11.201125.11.
2011
TESX1W2100NDS21002100P   1/150500 00014.9.201118.11.201125.11.
2011
TNOK1X   5NDS5,004,70P11 000 00014.9.201116.12.201123.12.
2011
TNOK1X  55NDS5,505,20P   1/2 1 500 00014.9.201116.12.201123.12.
2011
TMEO1L  17NDS17,0018,50C   1/5 500 00014.9.201116.12.201123.12.
2011
TMEO1X  29NDS29,0027,50P   1/5 500 00014.9.201116.12.201123.12.
2011
TNDA1L   4NDS4,004,25C1500 00014.9.201116.12.201123.12.
2011
TNDA1X  75NDS7,507,25P1500 00014.9.201116.12.201123.12.
2011
TOTE1L  20NDS20,0021,50C   1/5 500 00014.9.201116.12.201123.12.
2011
TOTE1X  30NDS30,0028,50P   1/5 500 00014.9.201116.12.201123.12.
2011
TSAM1X 205NDS20,5020,10P1500 00014.9.201116.12.201123.12.
2011
TSTE1X   6NDS6,005,75P1500 00014.9.201116.12.201123.12.
2011

 

 

 

Helsingissä 13.9.2011
NORDEA BANK AB (publ)

 

Juha Mikkilä                                
Lisätietoja: Juha Mikkiläpuh.nro. +358-9-369 50112.