Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 28 uutta warranttisarjaa 14.9.2011

13.09.11 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 28 uutta warranttisarjaa 14.9.2011. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj (FUM1V), Neste Oil Oyj (NES1V), Nordea Bank AB (NDA1V), Nokia Oyj (NOK1V), Outokumpu Oyj (OUT1V) Rautaruukki Oyj (RTRKS), Sampo Oyj (SAMAS), Stora Enso Oyj (STERV) ja UPM Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeet sekä Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksi. Warrantit ovat osto- ja myynti warrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

 

Warranttikohtaiset ehdot

 

Kaikki warrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeFortum Oyj (FUM1V), Neste Oil Oyj (NES1V), Nordea Bank AB (NDA1V), Nokia Oyj (NOK1V), Outokumpu Oyj (OUT1V) Rautaruukki Oyj (RTRKS), Sampo Oyj (SAMAS), Stora Enso Oyj (STERV) ja UPM Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeet sekä Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksi
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

 

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetustushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta Lopetushinnan määräytymispäivänä
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:

 

Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:

Dow Jones Euro Stoxx 50 Indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:

 

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:

Dow Jones Euro Stoxx 50 Indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä3 000 000 – 15 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.

 

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
 

Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.fortum.com,www.nokia.comwww.nordea.fiwww.nesteoil.com,www.outokumpu.comwww.rautaruukki.fiwww.sampo.fi,www.storaenso.comwww.upm-kymmene.comwww.stoxx.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

 

Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

 

Warrantin
kaupankäynti-
tunnus
Warrantin
ISIN-koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
ESX1W1900NDSFI4000028899Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
ESX1K2100NDSFI4000028907Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
ESX1X1750NDSFI4000028915Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
ESX1L2250NDSFI4000028923Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
NOK1W  39NDSFI4000028931Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1W  42NDSFI4000028949Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1K  42NDSFI4000028956Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1K  46NDSFI4000028964Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
FUM2B  21NDSFI4000028972Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
NDA1W   5NDSFI4000028980Nordea Bank AB (publ) FDRFI0009902530EURwww.nordea.fi
NDA1K   6NDSFI4000028998Nordea Bank AB (publ) FDRFI0009902530EURwww.nordea.fi
NDA2B   7NDSFI4000029004Nordea Bank AB (publ) FDRFI0009902530EURwww.nordea.fi
NES2N   6NDSFI4000029012Neste Oil OyjFI0009013296EURwww.nesteoil.com
NES2B  85NDSFI4000029020Neste Oil OyjFI0009013296EURwww.nesteoil.com
OUT2N   5NDSFI4000029038Outokumpu OyjFI0009002422EURwww.outokumpu.com
OUT2B   7NDSFI4000029046Outokumpu OyjFI0009002422EURwww.outokumpu.com
RTR1W   8NDSFI4000029053Rautaruukki OyjFI0009003552EURwww.rautaruukki.fi
RTR1K  10NDSFI4000029061Rautaruukki OyjFI0009003552EURwww.rautaruukki.fi
RTR2N   7NDSFI4000029079Rautaruukki OyjFI0009003552EURwww.rautaruukki.fi
RTR2B 115NDSFI4000029087Rautaruukki OyjFI0009003552EURwww.rautaruukki.fi
SAM2N  16NDSFI4000029095Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
SAM2B  21NDSFI4000029103Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
STE1W   4NDSFI4000029111Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
STE1K   5NDSFI4000029129Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
STE2N  35NDSFI4000029137Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
STE2B   6NDSFI4000029145Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
UPM2N  65NDSFI4000029152UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-kymmene.com
UPM2B 105NDSFI4000030028UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-kymmene.com

 

 

 

Taulukko 2

 

Warrantin
kaupan-
käyntitunnus
Lunas-
tus-
hinta
Tyy-
ppi
Ker-
roin
War-
ranttien-
kokonais-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvitys-
päivä
ESX1W1900NDS1 900P1/1001 000 00014.9.201118.11.201125.11.2011
ESX1K2100NDS2 100C1/1001 000 00014.9.201118.11.201125.11.2011
ESX1X1750NDS1 750P1/1001 000 00014.9.201116.12.201123.12.2011
ESX1L2250NDS2 250C1/1001 000 00014.9.201116.12.201123.12.2011
NOK1W  39NDS3,90P1/210 000 00014.9.201118.11.201125.11.2011
NOK1W  42NDS4,20P1/515 000 00014.9.201118.11.201125.11.2011
NOK1K  42NDS4,20C1/515 000 00014.9.201118.11.201125.11.2011
NOK1K  46NDS4,60C1/210 000 00014.9.201118.11.201125.11.2011
FUM2B  21NDS21,00C1/53 000 00014.9.201117.2.201224.2.2012
NDA1W   5NDS5,00P1/53 000 00014.9.201118.11.201125.11.2011
NDA1K   6NDS6,00C1/53 000 00014.9.201118.11.201125.11.2011
NDA2B   7NDS7,00C1/53 000 00014.9.201117.2.201224.2.2012
NES2N   6NDS6,00P1/53 000 00014.9.201117.2.201224.2.2012
NES2B  85NDS8,50C1/53 000 00014.9.201117.2.201224.2.2012
OUT2N   5NDS5,00P1/53 000 00014.9.201117.2.201224.2.2012
OUT2B   7NDS7,00C1/53 000 00014.9.201117.2.201224.2.2012
RTR1W   8NDS8,00P1/53 000 00014.9.201118.11.201125.11.2011
RTR1K  10NDS10,00C1/53 000 00014.9.201118.11.201125.11.2011
RTR2N   7NDS7,00P1/53 000 00014.9.201117.2.201224.2.2012
RTR2B 115NDS11,50C1/53 000 00014.9.201117.2.201224.2.2012
SAM2N  16NDS16,00P1/53 000 00014.9.201117.2.201224.2.2012
SAM2B  21NDS21,00C1/53 000 00014.9.201117.2.201224.2.2012
STE1W   4NDS4,00P1/53 000 00014.9.201118.11.201125.11.2011
STE1K   5NDS5,00C1/53 000 00014.9.201118.11.201125.11.2011
STE2N  35NDS3,50P1/53 000 00014.9.201117.2.201224.2.2012
STE2B   6NDS6,00C1/53 000 00014.9.201117.2.201224.2.2012
UPM2N  65NDS6,50P1/53 000 00014.9.201117.2.201224.2.2012
UPM2B 105NDS10,50C1/53 000 00014.9.201117.2.201224.2.2012

 

 

Helsingissä 13.9.2011
NORDEA BANK AB (publ)

 

Juha Mikkilä

 

 

 

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 49354.