Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 8 uutta turbowarranttisarjaa 27.9.2011

26.09.11 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 8 uutta turbowarranttisarjaa 14.9.2011. Turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Nokia Oyj:n (NOK1V) ja Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V) osakkeet sekä Dax ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit.  Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n 6.10.2010 päivättyä warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea PankkiSuomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeNokia Oyj:n (NOK1V) ja Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V) osakkeet sekä Dax ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit
RajavertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

 

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
 Ks. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan
määräytymispäivä
Jos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä /
viimeinen
kaupankäyntipäivä
Aikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

 

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan
määräytyminen
Lopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien
kokonaismäärä
500 000 – 1 000 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj

 

Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot
turbowarrantin
kohteesta ja
kohdeyhtiöstä
Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:
http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta, www.nokia.com,www.nokianrenkaat.comwww.deutsche-boerse.com jawww.stoxx.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

 

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit:

Taulukko 1

Turbo-
war-
rantin
kaupan-
käynti-
tunnus
Turbo-
war-
rantin
ISIN-
koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
TDAX1K4700NDSFI4000030119DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1W5400NDSFI4000030127DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1W5550NDSFI4000030135DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TESX1W2050NDSFI4000030143Dow Jones
Euro Stoxx
50
EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX1W2200NDSFI4000030150Dow Jones
Euro Stoxx
50
EU0009658145EURwww.stoxx.com
TNOK1L   3NDSFI4000030168Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TNOK1X  47NDSFI4000030176Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TNRE1L  15NDSFI4000030184Nokian Renkaat
Oyj
FI0009005318EURwww.nokianrenkaat.fi

 

Taulukko 2

Turbo-
war-
rantin
kaupan-
käynti-
tunnus
Lunastus-
hinta
RajatasoTyy-
ppi
Kerr-
oin
Turbo-
war-
rantin
luku-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvi-
tys-
päivä
TDAX1K
4700NDS
47004725C1/3001 000 00027.9.
2011
18.11.
2011
25.11.
2011
TDAX1W
5400NDS
54005375P1/3001 000 00027.9.
2011
18.11.
2011
25.11.
2011
TDAX1W
5550NDS
55505525P1/3001 000 00027.9.
2011
18.11.
2011
25.11.
2011
TESX1W
2050NDS
20502050P1/150750 00027.9.
2011
18.11.
2011
25.11.
2011
TESX1W
2200NDS
22002200P1/150750 00027.9.
2011
18.11.
2011
25.11.
2011
TNOK1L
3NDS
3,003,30C11 000 00027.9.
2011
16.12.
2011
23.12.
2011
TNOK1X
47NDS
4,704,40P11 000 00027.9.
2011
16.12.
2011
23.12.
2011
TNRE1L
15NDS
15,0016,50C1/5500 00027.9.
2011
16.12.
2011
23.12.
2011

 

Helsingissä 26.9.2011

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä
Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 50112.