Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 21 uutta warranttisarjaa 5.10.2011

04.10.11 11:02 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 21 uutta warranttisarjaa 5.10.2011. Warranttien kohde-etuutena on Metso Oyj (MEO1V), Nokian Renkaat Oyj (NRE1V), Outokumpu Oyj (OUT1V), Rautaruukki Oyj (RTRKS), Sampo Oyj (SAMAS), Stora Enso Oyj (STERV) ja UPM Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeet sekä OMXH25 ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit. Warrantit ovat osto- ja myynti warrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeMetso Oyj (MEO1V), Nokian Renkaat Oyj (NRE1V), Outokumpu Oyj (OUT1V), Rautaruukki Oyj (RTRKS), Sampo Oyj (SAMAS), Stora Enso Oyj (STERV) ja UPM Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeet sekä OMXH25 ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

 

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetustushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta Lopetushinnan määräytymispäivänä
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:

 

Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:

OMXH25 Indeksi:
Erääntymispäivänä / viimeisenä kaupankäyntipäivänä laskettu indeksin arvo, joka perustuu indeksiin sisältyvien osakkeiden volyymipainotettuihin keskihintoihin klo 9:40 – 18:30.

Dow Jones Euro Stoxx 50 Indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:

 

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:

OMXH25 Ideksi:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

Dow Jones Euro Stoxx 50 Indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä1 000 000 – 3 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.

 

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan www.metso.comwww.nokianrenkaat.com,www.outokumpu.comwww.rautaruukki.fiwww.sampo.fi,www.storaenso.comwww.upm-kymmene.com,www.omxnordicexchange.com,  www.stoxx.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

 

Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

Warrantin
kaupan-
käynti-
tunnus
Warrantin
ISIN-
koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi
Valuut-
ta
Lisätietoa
yhtiöstä
ESX1W1800NDSFI4000030325Dow
Jones
Euro
Stoxx
50
EU0009658145EURwww.stoxx.com
ESX1K2300NDSFI4000030333Dow
Jones
Euro Stoxx
50
EU0009658145EURwww.stoxx.com
ESX1L2400NDSFI4000030341Dow
Jones
Euro
Stoxx
50
EU0009658145EURwww.stoxx.com
H251W1650NDSFI4000030358OMXH25FI0008900212EURwww.omxnordic
exchange.com

H251K1900NDSFI4000030366OMXH25FI0008900212EURwww.omxnordic
exchange.com
H251K2050NDSFI4000030374OMXH25FI0008900212EURwww.omxnordic
exchange.com
H252I2200NDSFI4000030523OMXH25FI0008900212EURwww.omxnordic
exchange.com
MEO1X 195NDSFI4000030382Metso
Oyj
FI0009007835EURwww.metso.com
MEO1L  26NDSFI4000030390Metso
Oyj
FI0009007835EURwww.metso.com
NRE1X 195NDSFI4000030408Nokian
Renkaat
Oyj
FI0009005318EURwww.nokian
renkaat.fi

NRE1L  26NDSFI4000030416Nokian
Renkaat
Oyj
FI0009005318EURwww.nokian
renkaat.fi
OUT1X  45NDSFI4000030424Outokumpu
Oyj
FI0009002422EURwww.outokumpu.com
OUT1L  55NDSFI4000030432Outokumpu
Oyj
FI0009002422EURwww.outokumpu.com
RTR1X  65NDSFI4000030440Rautaruukki
Oyj
FI0009003552EURwww.rautaruukki.fi
RTR1L  75NDSFI4000030457Rautaruukki
Oyj
FI0009003552EURwww.rautaruukki.fi
SAM1X 165NDSFI4000030465Sampo
Oyj
FI0009003305EURwww.sampo.fi
SAM1L  20NDSFI4000030473Sampo
Oyj
FI0009003305EURwww.sampo.fi
STE1X  38NDSFI4000030481Stora
Enso Oyj
FI0009005961EURwww.storaenso.com
STE1L  48NDSFI4000030499Stora
Enso Oyj
FI0009005961EURwww.storaenso.com
UPM1X   7NDSFI4000030507UPM-
Kymmene
Oyj
FI0009005987EURwww.upm-
kymmene.com
UPM1L  95NDSFI4000030515UPM-
Kymmene
Oyj
FI0009005987EURwww.upm-
kymmene.com

 

Taulukko 2

Warrantin
kaupan-
käynti-
tunnus
Lunastus-
hinta
Tyyp-
pi
KerroinWarrant-
tien
kokonais-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvitys-
päivä
ESX1W1800NDS1 800P1/1001 000 0005.10.201118.11.201125.11.2011
ESX1K2300NDS2 300C1/1001 000 0005.10.201118.11.201125.11.2011
ESX1L2400NDS2 400C1/1001 000 0005.10.201116.12.201123.12.2011
H251W1650NDS1 650P1/1001 000 0005.10.201118.11.201125.11.2011
H251K1900NDS1 900C1/1001 000 0005.10.201118.11.201125.11.2011
H251K2050NDS2 050C1/1001 000 0005.10.201118.11.201125.11.2011
H252I2200NDS2 200C1/1001 000 0005.10.201121.9.201228.9.2012
MEO1X 195NDS19,50P1/53 000 0005.10.201116.12.201123.12.2011
MEO1L  26NDS26,00C1/53 000 0005.10.201116.12.201123.12.2011
NRE1X 195NDS19,50P1/53 000 0005.10.201116.12.201123.12.2011
NRE1L  26NDS26,00C1/53 000 0005.10.201116.12.201123.12.2011
OUT1X  45NDS4,50P1/53 000 0005.10.201116.12.201123.12.2011
OUT1L  55NDS5,50C1/53 000 0005.10.201116.12.201123.12.2011
RTR1X  65NDS6,50P1/53 000 0005.10.201116.12.201123.12.2011
RTR1L  75NDS7,50C1/53 000 0005.10.201116.12.201123.12.2011
SAM1X 165NDS16,50P1/53 000 0005.10.201116.12.201123.12.2011
SAM1L  20NDS20,00C1/53 000 0005.10.201116.12.201123.12.2011
STE1X  38NDS3,80P1/53 000 0005.10.201116.12.201123.12.2011
STE1L  48NDS4,80C1/53 000 0005.10.201116.12.201123.12.2011
UPM1X   7NDS7,00P1/53 000 0005.10.201116.12.201123.12.2011
UPM1L  95NDS9,50C1/53 000 0005.10.201116.12.201123.12.2011

 

Helsingissä 4.10.2011

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä p. +358 9 369 49354